RaboResearch - Economisch Onderzoek

This article is also available in English

Hogere groei Nederlandse economie

Conjunctuurbeeld

Delen:
  • Nederlandse economie groeit met ¾% in 2014
  • Groei tweede kwartaal vooral door tijdelijke factoren
  • Consumptie neemt toe ondanks daling vertrouwen
  • Sterk herstel arbeidsmarkt in afgelopen maanden

Volgens de tweede raming van het CBS groeide de Nederlandse economie in het tweede kwartaal van 2014 met 0,7% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In de eerste raming was dat 0,5%. Deze opwaartse bijstelling van de BBP-groei komt door een hogere consumptiegroei en een kleinere krimp van de overheidsinvesteringen dan eerder geraamd. Voor 2014 als geheel verwachten wij een BBP-groei van ¾% ten opzichte van vorig jaar, die vooral wordt gedreven door de export.

Voor de komende maanden verwachten we een gematigde verdere toename van de productie van de maakindustrie. De consumptie zal vooral in 2015 verder aantrekken, naar verwachting met 1% j-o-j. Aangezien de private werkgelegenheid sneller herstelt dan eerder voorzien, hebben we onze werkloosheidsraming voor 2014 en 2015 met een kwart procentpunt neerwaarts bijgesteld, naar 6¾ en 6½%.

Groei tweede kwartaal vooral door tijdelijke factoren

De relatief hoge groei in het tweede kwartaal is vooral veroorzaakt door normalisatie van de gasproductie ten opzichte van het eerste kwartaal. Door het relatief warme weer in West-Europa in de eerste maanden van het jaar waren de uitvoer en consumptie van gas in het eerste kwartaal laag. De normalisatie van de gasproductie in de maanden daarna leidde daarom tot een relatief sterke stijging van de export en de consumptie in het tweede kwartaal (figuur 1).

De export van goederen steeg in juli met 0,6% m-o-m (eigen seizoenscorrectie), een goede start van het derde kwartaal. Het momentum (de mutatie van het driemaands gemiddelde ten opzichte van de voorgaande drie maanden) nam mede hierdoor toe naar 1,4%, van 1,1% in juni. De productie in de maakindustrie nam in juli ook toe, met 1,9% m-o-m. Het momentum bleef negatief, omdat de groei in juli vooraf werd gegaan door twee maanden van krimp. De Purchasing Managers Index (PMI) steeg naar 52,2, ten opzichte van 51,7 in augustus. De PMI staat desondanks een stuk lager dan aan het begin van het jaar (figuur 2), mede als gevolg van de toenemende geopolitieke spanningen. De index bevindt zich echter nog steeds boven de grens van 50, die grofweg het verschil aangeeft tussen groei en krimp.

Figuur 1: Hoge BBP-groei tweede kwartaal
Figuur 1: Hoge BBP-groei tweede kwartaalBron: CBS
Figuur 2: Productie maakindustrie neemt toe
Figuur 2: Productie maakindustrie neemt toeBron: CBS, Bloomberg

Consumptie neemt toe ondanks daling vertrouwen

In juli nam de huishoudconsumptie toe met 0,4% m-o-m. Het momentum bleef constant op 0,7% (figuur 3). Vooruitkijkend zagen we het consumentenvertrouwen in september voor de tweede maand op rij dalen, van -6 naar -7. De afgelopen maanden nam de vertrouwensindex relatief sterk af (figuur 4), waarschijnlijk door de toenemende geopolitieke spanningen. Vooral de negatievere stemming over het economische klimaat, waarbij naar het oordeel over de algemene economische situatie wordt gevraagd, droeg bij aan de daling van het vertrouwen. De koopbereidheid, waarin naar het oordeel over de eigen financiële situatie van huishoudens wordt gevraagd, nam daarentegen nauwelijks af. Als onderdeel daarvan nam het aandeel mensen dat het een gunstige tijd voor grote aankopen vindt zelfs toe.

In tegenstelling tot het algemene consumentenvertrouwen verbeterde het sentiment op de woningmarkt zowel in augustus als in september: de Eigen Huis Marktindicator steeg in september zelfs naar 100, het hoogste punt sinds het begin van de meting in 2004 (figuur 4). Naast het relatief goede consumentenvertrouwen en de toename van het reëel beschikbare huishoudinkomen heeft het aantrekkende aantal woningverkopen volgend jaar waarschijnlijk een opwaarts effect op de consumptie, vanwege de hogere uitgaven aan woninginrichting.

Figuur 3: Consumptie neemt toe
Figuur 3: Consumptie neemt toeBron: CBS
Figuur 4: Toenemend vertrouwen woningmarkt
 Figuur 4: Toenemend vertrouwen woningmarktBron: CBS, OTB

Sterk herstel arbeidsmarkt in afgelopen maanden

De arbeidsmarktomstandigheden zijn de afgelopen maanden verbeterd. De werkloosheid daalde van 6,7% in juli naar 6,6% in augustus (Eurostat/ILO definitie) (figuur 5). Na een daling begin dit jaar is de werkgelegenheid de afgelopen maanden sterk gestegen: sinds maart is de werkzame beroepsbevolking toegenomen met 64.000 personen.

Arbeidsmarktindicatoren wijzen op een verder herstel van de private werkgelegenheid. Zo stijgt het aantal vacatures al vier kwartalen op rij en neemt het aantal uitzenduren al vijf kwartalen op rij toe. Dit jaar is de groei van de private werkgelegenheid waarschijnlijk nog onvoldoende om de daling van het aantal banen in de overheidssector (vooral de zorg) te compenseren, waardoor de werkgelegenheid voor het jaar als geheel nog krimpt ten opzichte van 2013. Volgend jaar groeit de totale werkgelegenheid als gevolg van het economische herstel wel op jaarbasis (zie Beperkte banengroei in 2015).

Figuur 5: Werkloosheid daalt
Figuur 5: Werkloosheid daaltBron: CBS
Tabel 1: Kerngegevens Nederland
Tabel 1: Kerngegevens Nederland Bron: CBS, Rabobank
Delen:
Auteur(s)
Martijn Badir
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO
088 726 7864

naar boven