RaboResearch - Economisch Onderzoek

This article is also available in English

Visie op 2015

Special

Delen:

Visie op 2015 - Europa: toekomstige koploper of eeuwige achterblijver?

In haar Visie presenteert de Rabobank jaarlijks haar economische verwachtingen voor het komende jaar. Samen met de macro-economische 'Visie op 2015' verschijnt onder meer de themabrochure 'Vooruitgang in de nieuwe economische realiteit'. Hieronder treft u tevens diverse infographics, video's en achtergrondstudies aan.

De studie ‘Visie op 2015 - Europa: toekomstige koploper of eeuwige achterblijver?’ kunt u hier als pdf-bestand downloaden (7,5 Mb), of via de links hieronder als webpagina lezen.

Blik op de mondiale economie - Herstel, maar nog geen aanleiding voor uitbundig optimisme
Inmiddels groeit de wereldeconomie alweer in een tempo van circa 4% per jaar, maar de spreiding daaromheen is groot. In de groep industrielanden laten met name de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk een relatief hoog groeitempo aantekenen. In de eurozone, daarentegen, is het herstel nog verre van overtuigend. Europa blijft het zorgenkind van de wereldeconomie.

Blik op de financiële markten - Op weg naar kwantitatieve verruiming in de eurozone
Als we ervan uitgaan dat de Fed zich ervan wil verzekeren dat het economische herstel robuust genoeg is om hogere rentes te kunnen weerstaan, dan zal haar eerste renteverhoging pas op zijn vroegst tegen het eind van 2015 plaatsvinden. De ECB heeft het afgelopen jaar opnieuw diverse taboes doorbroken om het fragiele economische herstel te steunen en de disinflatoire tendensen te stuiten. Omdat de inflatie in het afgelopen jaar voortdurend achter bleef bij de projecties en de inflatieverwachtingen voor de middellange termijn scherp daalden, is de ECB steeds meer onder druk komen te staan om aanvullende maatregelen te nemen.

Blik op de Nederlandse economie - Beter, maar niet goed genoeg
De economische groeiverwachtingen voor Nederland zijn in onze Visie op 2015 de hoogste van de afgelopen vier jaar. We voorzien voor 2015 een verdubbeling van de economische groei. De werkloosheid daalt, het besteedbare inkomen van huishoudens neemt voor het tweede jaar op rij toe en het herstel op de woningmarkt zet door. Voor de economische toekomst van Nederland is het van groot belang dat het kabinet in 2015 serieuze stappen zet op weg naar een nieuw belastingstelsel.

Verwachtingentabel - Visie op 2015 in cijfers
Onze prognoses voor 2015.

Visie op 2015 (thema) - Vooruitgang in de nieuwe economische realiteit
In ons huidige economische model is groei, gemeten aan de hand van het BBP, een doel op zichzelf. Dat dit zo is gegroeid, heeft ten dele te maken met het feit dat economische groei onterecht wordt gezien als de meest relevante maatstaf van vooruitgang. Daarnaast is het door de huidige inrichting van ons maatschappelijke systeem ook niet heel gemakkelijk om af te komen van deze groeiverslaving. Een samenleving die minder is gericht op economische groei vormt om een aantal redenen een wenselijke verandering.

Visie op 2015 (thema) - ''Connected everything' vereist flexibele businessmodellen'
Voor bedrijven betekenen de te verwachten ontwikkelingen niet alleen continue aanpassingen van diensten en producten, maar veelal ook de adoptie van compleet nieuwe verdienmodellen en organisatievormen. In dit rapport geven we onze visie op de noodzakelijke verandering van businessmodellen waarbij de flexibiliteit van de organisatie naar onze mening een steeds grotere onderscheidende rol gaat spelen.

Column Wim Boonstra - Eenmaal begonnen moeten we doorgaan
Het bouwwerk van de EMU heeft heipalen van uiteenlopende lengte en materialen, te weten beton, hout en rubber. Delen van het huis hebben geen dak, alleen als het regent wordt er aan doorgewerkt. Een column.

Infographic - Europa: toekomstige koploper of eeuwige achterblijver?
Onze macro-economische Visie op 2015 in één oogopslag.
Infographic

Infographic (thema): Vooruitgang in de nieuwe economische realiteit
Onze vooruitzichten op houdbare vooruitgang in één oogopslag.
Infographic Themabrochure

Video - Blik op de mondiale economie
Wim Boonstra geeft een toelichting bij de internationale economische vooruitzichten, zoals beschreven in de Visie op 2015.

Video - Blik op de financiële markten
Elwin de Groot geeft een toelichting bij de vooruitzichten voor de financiële markten, zoals beschreven in de Visie op 2015.

Video - Blik op de Nederlandse economie
Tim Legierse geeft een toelichting bij de economische vooruitzichten voor Nederland, zoals beschreven in de Visie op 2015.

Achtergrondstudies
Een overzicht van de achtergrondstudies bij de Visie op 2015 vindt u hieronder.

Kunnen we zonder economische groei?, auteur Hans Stegeman - 19 november 2014

The Fed’s checklist (Engelstalig), auteur: Philip Marey - 24 november 2014
Talking our book (Engelstalig), auteurs: Richard McGuire, Lyn Graham-Taylor - 14 november 2014
FX: Race to the bottom – 2015 (Engelstalig), auteur: Jane Foley - 21 november 2014
Second vs. Third: FX wars ahead? (Engelstalig), auteur: Michael Every - 19 november 2014
Rabo EM FX Vulnerability: 2015 (Engelstalig), auteur: Christian Lawrence – 25 november 2014

Outlook 2015
Al onze content is ook beschikbaar in het Engels. Bezoek de volledig Engelstalige pagina met Outlook 2015-informatie of onze Engelstalige website: www.rabobank.com/economics

Delen:
Auteur(s)
Wim Boonstra
RaboResearch Global Economics & Markets Rabobank KEO
06 5128 1405
Hans Stegeman
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO
Tim Legierse
Rabobank KEO
Elwin de Groot
RaboResearch Global Economics & Markets Rabobank KEO
06 1389 2916

naar boven