RaboResearch - Economisch Onderzoek

Lichte groei Nederlandse economie in derde kwartaal

Economisch commentaar

Delen:
  • Economie groeit met 0,2% k-o-k in het derde kwartaal
  • Groei wordt gedreven door hogere export en hogere bedrijfsinvesteringen
  • Aantal werkzame personen neemt toe

Het Nederlandse BBP-volume is in het derde kwartaal van 2014 met 0,2% gegroeid ten opzichte van het kwartaal ervoor. Vooral de export en de bedrijfsinvesteringen droegen bij aan de groei. Voor de rest van het jaar verwachten wij een verder licht economisch herstel, vooral gedreven door de export. In 2015 zal de economie naar verwachting verder aantrekken, omdat dan ook de consumptie naar verwachting weer zal groeien.

Stijgende export en bedrijfsinvesteringen...

De groei in het derde kwartaal werd voornamelijk veroorzaakt door een groei van de export en de bedrijfsinvesteringen (figuur 1). De export groeide met 1,2% k-o-k, na een groei van 1,6% in het tweede kwartaal. Deze groei is opvallend positief gezien de geopolitieke onrust in de afgelopen maanden. Wel is een groot deel van de exportgroei toe te schrijven aan de wederuitvoer, de export van eerder geïmporteerde producten. Dit verklaart ook deels waarom de import sterk groeide het derde kwartaal, met 2% k-o-k. De hoge stijging van de import zorgt er voor dat de netto-export negatief bijdroeg aan de BBP-groei. Vooruitkijkend verwachten wij, op basis van het toegenomen producentenvertrouwen, ook in de komende kwartalen een verdere toename van de export.

Figuur 1: Ontwikkeling bestedingen
Figuur 1. Ontwikkeling bestedingenBron: CBS

De bedrijfsinvesteringen namen in het derde kwartaal toe met 4,7% k-o-k, na een krimp in het kwartaal ervoor. Door het hogere producentenvertrouwen en het positievere exportbeeld verwachten wij dat bedrijfsinvesteringen ook in de komende kwartalen blijven toenemen.  De woninginvesteringen daalden in het derde kwartaal met 1,1% k-o-k, volgend op een krimp in het tweede kwartaal. De krimp van de woninginvesteringen leidde er toe dat de productie van de bouwnijverheid relatief sterk daalde. Dat de woninginvesteringen nog afnemen wordt vooral veroorzaakt door de zwakke verkoop van nieuwbouwwoningen in het verleden.  Aangezien de verkoop van nieuwbouwwoningen de afgelopen kwartalen wel is toegenomen, zijn de vooruitzichten voor de woninginvesteringen positief.

De consumptie van huishoudens groeide in het derde kwartaal nauwelijks. Door het toenemende reëel besteedbaar inkomen van huishoudens, het gestegen consumentenvertrouwen en het herstel op de woningmarkt verwachten wij dat de consumptie volgend jaar wel zal bijdragen aan de groei van de economische activiteit.

... zorgen voor groei van de werkgelegenheid

De groei van de economische activiteit vertaalt zich inmiddels ook in een toename van de werkgelegenheid. Het aantal werkzame personen is in het derde kwartaal  met 5.000 toegenomen. In het tweede kwartaal steeg het aantal personen ook al, met 4.000. Het was voor het eerst sinds 2011 dat het totaal aantal werkzame personen toenam. De toename van het aantal werkzame personen is toe te schrijven aan de banengroei in de zakelijke dienstverlening, met name in de uitzendbranche. In de bouwnijverheid daalde het aantal werkzame personen, veroorzaakt door de dalende woninginvesteringen en lagere investeringen door de overheid. Ook in de zorg nam het aantal banen af, wat voornamelijk komt door de publieke bezuinigingen in die sector.

Figuur 2: Aantal werkzame personen
Figuur 2: Aantal werkzame personenBron: CBS

Vooruitkijkend verwachten we een verder herstel van vooral de private arbeidsmarkt. Het aantal uitzenduren en het aantal vacatures, beide goede indicatoren voor toekomstige arbeidsmarktontwikkeling, nemen al vijf kwartalen op rij toe. Het aantal werkzame personen in de private sectoren nam het afgelopen jaar al met 17.000 toe en wij verwachten een verdere toename in de komende  kwartalen. Toch zal het totaal aantal werkzame personen in 2014 als geheel ten opzichte van 2013 nog dalen. Dit komt vooral door het dalende aantal banen in de publieke sector, veroorzaakt door de ontslagen in de zorg. Het aantal werkzame personen in de publieke sector en de zorg daalde het afgelopen jaar al met 36.000 en wij verwachten dat ook in 2015 het aantal banen in de zorg verder zal afnemen. 

Delen:
Auteur(s)
Martijn Badir
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO
088 726 7864

naar boven