RaboResearch - Economisch Onderzoek

Eurozone: positieve groeicijfers in bijna alle lidstaten

Economisch commentaar

Delen:
  • De eurozone economie groeide het derde kwartaal met 0,2% k-o-k
  • Dit bevestigt ons beeld van een zeer traag herstel
  • Vooruitkijkend ondersteunt de lage inflatie de koopkracht van huishoudens
  • Aantrekkende economieën van belangrijke handelspartners is positief voor export

Economische groei komt uit bijna alle lidstaten

Het eurozone BBP-volume is in het derde kwartaal van 2014 met 0,2% k-o-k gegroeid, na een groei van 0,1% in het tweede kwartaal van 2014 (figuur 1). Duitsland en Frankrijk, de twee grootste economieën van de eurozone, keerden met respectievelijk 0,1% en 0,3% k-o-k terug naar groei. Italië noteerde opnieuw een min (-0,1% k-o-k) en is nu al dertien kwartalen op rij niet gegroeid. Opvallend positief is de wederom sterke Spaanse groei van 0,5% k-o-k in het derde kwartaal, na +0,6% k-o-k in het tweede kwartaal. Maar ondanks de goede prestaties van de Spaanse economie van de afgelopen kwartalen, is het BBP-volume nog steeds onder het niveau van voor de crisis en heeft het land te kampen met hoge werkloosheid.

Hoewel de groeibijdragen nog niet van alle landen bekend zijn, lijkt consumptie van huishoudens een positieve bijdrage te hebben geleverd aan de eurozone groei. Ook de export lijkt haar steentje te hebben bijgedragen. Ondanks de toegenomen geopolitieke spanningen is de export gegroeid in Nederland (1,2% k-o-k), Frankrijk (0,5% k-o-k), Duitsland en waarschijnlijk ook Italië. De bijdrage van de netto export was echter alleen in Duitsland en Italië positief, omdat de import in Nederland (zie ook dit Economisch Commentaar) en Frankrijk sterker groeide dan de export.

Minder goed nieuws is de daling van de totale investeringen in zowel Frankrijk (-0,6% k-o-k in het derde kwartaal, na -0,8% k-o-k in het tweede kwartaal) en Duitsland in het derde kwartaal van 2014. In Nederland was er wel een groei van de investeringen.

Figuur 1: Groeiprestaties van eurozonelidstaten
Figuur 1: Groeiprestaties van eurozonelidstatenBron: Eurostat
Figuur 2: Sentiment iets gedaald in derde kwartaal
Figuur 2: Sentiment iets gedaald in derde kwartaalBron: Macrobond

Zwak herstel gesteund door binnen- en buitenland

Vooruitkijkend verwachten wij dat het economisch herstel in de eurozone de komende kwartalen heel langzaam zal doorzetten. Verschillende sentimentsindicatoren bevestigen dit beeld. De samengestelde inkoopmanagers index (PMI) voor de eurozone noteerde in oktober 52,2 en stond daarmee iets boven de nulgroei-grens van 50. De Economische Sentiment Indicator (ESI) van de Europese Commissie is de afgelopen maanden in veel landen gedaald (figuur 2), wat waarschijnlijk de onrust rond de geopolitieke spanningen weerspiegelt. In veel landen bevindt de ESI zich nog wel licht boven het langjarig gemiddelde.

Het zeer geleidelijke herstel zal naar verwachting worden gedreven door zowel toenemende binnenlandse als buitenlandse vraag. De binnenlandse vraag in de eurozone toonde de afgelopen kwartalen duidelijk tekenen van herstel. We verwachten dat deze trend doorzet. Allereerst ondersteunt de lage inflatie en deflatie in een aantal Zuidelijke lidstaten de reële loongroei van huishoudens (figuur 3). De gemiddelde inflatie in de eurozone is de afgelopen maanden gedaald tot 0,4% in oktober, terwijl de nominale loonontwikkeling in de grote lidstaten hoger ligt (figuur 4). Dit heeft een positief effect op het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens en bevordert daarom de binnenlandse vraag. Omdat de inflatie naar verwachting de komende maanden laag blijft, kan dit positieve koopkrachteffect nog een aantal maanden aanhouden. Ten tweede wordt de binnenlandse vraag de komende kwartalen minder gehinderd vanuit het begrotingsbeleid, dat over het geheel naar verwachting minder restrictief is dan de afgelopen jaren het geval was.

Ook de aantrekkende groei in de belangrijkste handelspartners van de eurozone zal naar verwachting een positieve impact hebben op het eurozone herstel. De economische groei van de VS, China en het VK blijft naar verwachting solide in 2015. De export wordt verder ondersteund door de daling van de euro ten opzichte van de dollar en het pond. Een verdere escalatie van de conflicten in Oost-Oekraïne en het Midden-Oosten blijft echter een neerwaarts risico voor het fragiele herstel.

Figuur 3: Prijzen stijgen minder hard..
Figuur 3: Prijzen stijgen minder hard.. Bron: Macrobond
Figuur 4: ..dan de lonen
Figuur 4: ..dan de lonen Bron: Macrobond
Delen:
Auteur(s)
Carlijn Prins
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO
06 1929 6455

naar boven