RaboResearch - Economisch Onderzoek

Duitse exportmachine komt weer op gang

Economisch commentaar

Delen:
  • De realisaties over september zijn hoopgevend
  • Wij verwachten daarom geen recessie in Duitsland
  • Dit bevestigt ons beeld dat de zwakte van augustus te verklaren is door tijdelijke factoren
  • Vooruitkijkend geven de sentimentsindicatoren geen consistent beeld

De maakindustrie toont tekenen van herstel

In ons vorige economisch commentaar, Recente zwakte Duitse economie vooralsnog tijdelijk van aard, gaven wij aan dat de slechte economische cijfers over augustus (industriële productie: -3,1% m-o-m; orders maakindustrie: -4,2% m-o-m; export: -5,8% m-o-m) gedeeltelijk te wijten waren aan tijdelijke factoren. De zomervakantie in Duitsland was met een week verschoven ten opzichte van het vorige jaar en het was  de eerste maand na de escalatie van het conflict in Oost-Oekraïne. De recent gepubliceerde realisatiecijfers over september bevestigen onze analyse.

Figuur 1: Orders maakindustrie afhankelijk van buitenlandse vraag
Figuur 1: Orders maakindustrie afhankelijk van buitenlandse vraagBron: Macrobond

De industriële productie steeg in september met 1,4% m-o-m, waardoor het driemaandsgemiddelde over het derde kwartaal met 0,3% daalde tegenover een mutatie van -1,1% in het kwartaal daarvoor. Het orderherstel was zwakker (0,8% m-o-m), waarbij de geografische spreiding van de orders opvallend is (figuur 1). De orders vanuit buiten de eurozone stegen het sterkste (4,4% m-o-m), ook de orders vanuit de lidstaten van de muntunie stegen weer (2,5% m-o-m), terwijl vanuit het binnenland de ordervraag verder wegzakte (-2,8% m-o-m). De aantrekkende buitenlandse vraag komt ook tot uiting in het indrukwekkende herstel van de export (5,5% m-o-m), waardoor het momentum weer sterk verbeterde naar 1,5% 3m/3m (vergeleken met 0,8% m-o-m). Niet-seizoensgecorrigeerd steeg de Duitse export naar een recordwaarde van EUR 102,5 miljard. De hapering van de exportmachine in augustus lijkt dus tijdelijk van aard te zijn geweest.

Sentimentsindicatoren geven geen eenduidig beeld

Figuur 2: Producentenvertrouwen is relatief zwak
Figuur 2: Producentenvertrouwen is relatief zwakBron: Macrobond, Bloomberg

Vooruitkijkend naar het vierde kwartaal blijft het beeld diffuus. De inkoopmanagersindex (PMI) voor de maakindustrie herstelde zich weer naar een waarde van 51,4 en kwam daarmee weer boven het omslagpunt (50) uit en duidt dus op een groei. De tweede indicator voor het producentenvertrouwen, de IFO indicator, daalde echter voor de zesde maand op rij. In oktober noteerde de IFO een waarde van 103,2, waardoor de indicator weer voor het eerst lager dan haar tienjaarsgemiddelde (104,6) kwam te liggen. De daling van de afgelopen zes maanden is voornamelijk te wijten aan verslechterde toekomstverwachtingen van de producenten. Recentelijk begint echter ook de inschatting van de huidige bedrijfssituatie te verslechteren. Gegeven het zwakke producentenvertrouwen zullen de bedrijfsinvesteringen waarschijnlijk niet op korte termijn snel toenemen. Daarmee blijft de Duitse industrie sterk afhankelijk van het buitenland voor de afzet van haar producten. De depreciatie van de euro ten opzichte van de US dollar is daarmee zeer gunstig voor de Duitse economie. Mocht de crisis in Oost-Oekraïne echter verder escaleren, dan zal een verslechterd sentiment wereldwijd de Duitse economie ook hard raken.

Delen:
Auteur(s)

naar boven