RaboResearch - Economisch Onderzoek

Stijging uitzenduren goed nieuws voor Nederlandse arbeidsmarkt

Economisch commentaar

Delen:

Het aantal uitzenduren in Nederland is in het eerste kwartaal van 2014 voor het vierde kwartaal op rij gestegen. Daarmee is het hoogste punt bereikt sinds 2011 (figuur 1). Dit is een positieve indicatie voor herstel op de arbeidsmarkt.

Figuur 1: Uitzenduren blijven toenemen
Figuur 1: Uitzenduren blijven toenemenBron: CBS

De ontwikkeling van het aantal uitzenduren is vaak een goede indicator voor toekomstige bredere arbeidsmarktontwikkelingen. Een daling van het aantal uitzenduren loopt voor op een daling van de totale werkgelegenheid, net als een toename van het aantal uitzenduren duidt op een toename van de werkgelegenheid in de toekomst (SEO, 2003). Ook in de afgelopen recessies bleek de ontwikkeling van het aantal uitzenduren een goede indicator voor toekomstige werkgelegenheidsontwikkelingen (figuur 2). Zowel de daling van het aantal werkzame personen in 2009 als het tijdelijke herstel van de werkgelegenheid in 2011 is voorafgegaan door eenzelfde ontwikkeling van het aantal uitzenduren.

Dat het aantal uitzenduren in de vier kwartalen tot en met het eerste kwartaal van 2014 is toegenomen ten opzichte van de voorgaande vier kwartalen is dan ook een positief signaal (figuur 2). Samen met het al drie kwartalen toenemende aantal vacatures vormt het een indicatie voor toekomstig herstel op de arbeidsmarkt. Toch verwachten wij dat de werkgelegenheid dit jaar nog licht zal dalen, voornamelijk door een verdere afname van het aantal banen bij de overheid en in de zorg door hervormingen en bezuinigingen. Een daling van de werkloosheid zal daardoor nog even op zich laten wachten. Maar de ontwikkeling van de uitzenduren en de vacatures biedt in elk geval hoop op een naderend herstel op de arbeidsmarkt.

Figuur 2: Stijging uitzenduren duidt op herstel arbeidsmarkt
Figuur 2: Stijging uitzenduren duidt op herstel arbeidsmarkt
Bron: CBS

Bibliografie

Stichting voor Economisch Onderzoek (2003). Uitzendwerk en conjunctuur: motieven van werkgevers en de gevolgen voor de samenloop met conjunctuur. Amsterdam: SEO

Delen:
Auteur(s)
Martijn Badir
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO
088 726 7864

naar boven