RaboResearch - Economisch Onderzoek

This article is also available in English

Woningverkopen nemen toe, prijzen stabiliseren

Economisch commentaar

Delen:

Het CBS publiceerde vandaag in samenwerking met het Kadaster het aantal transacties en de prijzen van bestaande koopwoningen in Nederland in februari 2014. Het verkoopaantal was opnieuw verrassend hoog en de prijs is hierdoor aan het uitbodemen. 

Transacties stabiliseren op hoog niveau

Het aantal bij het Kadaster geregistreerde verkopen van bestaande koopwoningen kende in 2014 met 10.030 de beste februarimaand sinds 2008. Ook in januari was het aantal transacties het hoogst van de afgelopen vijf jaar. De forse jaar-op-jaarstijging geeft geen goed beeld van de recente ontwikkelingen, omdat relatief veel huishoudens in het laatste kwartaal van 2012 een woning wilden kopen om te profiteren van de fiscaal gunstige hypotheekvormen. Daardoor waren de transactieaantallen in het eerste kwartaal van vorig jaar zeer laag. De seizoensgecorrigeerde reeks laat zien dat het aantal transacties de afgelopen drie maanden nagenoeg stabiel was rond de 11.300. Het momentum (de ontwikkeling van het driemaandsgemiddelde van de seizoensgecorrigeerde reeks) nam in februari van dit jaar verder toe (figuur 1).

Door het jaar heen verwachten we een voorzichtige toename van het aantal verkochte woningen. Hiermee zal er voor het eerst sinds 2006 weer een jaarlijkse transactiestijging zijn. Als de transactieaantallen (gecorrigeerd voor seizoenseffecten) op het niveau van februari blijven, zouden er in 2014 135 duizend woningen van eigenaar wisselen. Zelfs als de hoge transactieaantallen van de afgelopen drie maanden tijdelijk zouden zijn, de verkopen in maart fors terugvallen en daarna zeer beperkt toenemen, komt dit aantal in 2014 toch nog boven de 129 duizend uit. Daarmee lijkt 2014 het beste jaar sinds 2008 te worden. Een toename van tussen de vijftien- en twintigduizend transacties ten opzichte van 2013 zou een forse stijging zijn. Tegelijkertijd maakt deze stijging de daling sinds de top in 2006 maar voor een klein deel goed. Er zijn in onze visie echter verschillende redenen om aan te nemen dat we niet meer teruggaan naar het transactieniveau van voor de crisis. Toch is het voorziene aantal verkopen voor dit jaar nog wel relatief laag.

Aanbod koopwoningen daalt

Door de toename van de verkopen daalt ook de onverkochte voorraad koopwoningen. In ons afgelopen Kwartaalbericht Woningmarkt leggen we uit dat het koopaanbod dit jaar zowel kan dalen als kan stijgen. De stabilisatie van de woningmarkt kan voor een aantal huishoudens immers aanleiding zijn om hun woning te koop te zetten. In de afgelopen maanden zien we vooralsnog dat de toename in de verkopen heeft geleid tot een lichte verdere daling van het aanbod (figuur 2). Hierdoor verschuift de onderhandelingspositie iets ten gunste van de aanbieders, maar het blijft voorlopig nog een betrekkelijk gunstige markt voor kopers.

Figuur 1: Transacties omhoog, prijs stabiel
Figuur 1: Transacties omhoog, prijs stabiel Bron: CBS, Kadaster, Bewerking Rabobank
Figuur 2: Aanbod daalt verder
Figuur 2: Aanbod daalt verderBron: Huizenzoeker.nl 

Prijs bodemt uit

De prijsindex bestaande koopwoningen (PBK-index) bleef in februari 2014 gelijk ten opzichte van januari 2014. Deze stabilisatie volgt op een stijging van 0,4% in januari van dit jaar en 0,6% in december vorig jaar. Het momentum is dan ook positief: +0,5% ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Hiermee is de prijs over de laatste acht maanden per saldo niet meer gedaald. Dat de prijzen jaar-op-jaar nog dalen, en die daling zelfs weer versnelde ten opzichte van januari, verhult deze vlakke prijsontwikkeling. Als de prijzen in de komende maanden gelijk blijven, zal de eerste stijging op jaarbasis in mei worden genoteerd. Aangezien deze jaar-op-jaarverandering doorgaans in het nieuws komt, kan dit een extra impuls geven aan het vertrouwen in de woningmarkt.

Een stijging van de transactieaantallen en de stabilisatie van de prijs in het afgelopen jaar is een zeer welkome verandering ten opzichte van de jarenlange neergang die hier aan vooraf ging. 

Delen:
Auteur(s)
Pieter van Dalen
Rabobank KEO
030 21 2666

naar boven