RaboResearch - Economisch Onderzoek

Hoerabijstellingen

Column

Delen:

In bijgaand Economisch Kwartaalbericht schetsen we een iets optimistischer beeld van de ontwikkelingen in de wereldeconomie dan ten tijde van onze Visie op 2014 van het afgelopen najaar. Ook over de eurozone zijn we iets optimistischer. De verschillen met onze ramingen van een kwartaal geleden zijn niet heel groot. Sterker nog, ons beeld voor het totaal van de mondiale BBP-volumeontwikkeling is gelijk gebleven, maar we kunnen wel zeggen: hoe dichter bij huis, hoe groter de opwaartse bijstelling. Mogen we nu in een hoerastemming komen?

Om die vraag te kunnen beantwoorden, moeten we kijken naar de verschillende redenen waarom we iets positiever kunnen zijn over de ontwikkeling van de wereldeconomie.
Ten eerste blijkt dat opkomende economieën het naar verwachting in 2014 iets slechter gaan doen dan eerder verwacht. Naast allerlei factoren die per land verschillen, zoals de economische onrust in Turkije, liggen hier mondiaal de effecten van het afbouwen van de monetaire verruiming in de Verenigde Staten en deels daarmee samenhangend de kredietbubbels zoals in China, aan ten grondslag. En hoewel we af en toe schrikken van de financiële markten, gaat de paniek steeds weer vrij snel over. En is per saldo het effect op de economische groei relatief gematigd.
Ten tweede blijkt het herstel in veel Westerse landen toch iets sneller voet aan de grond te krijgen dan voorheen gedacht, met name in de Verenigde Staten en het VK. Uitzondering hierop vormt Japan, waar Abenomics in de tweede helft van 2013 al weer aan kracht heeft verloren.
Ten derde is de situatie in sommige landen van de eurozone jarenlang zo ongekend slecht geweest dat het ook wel een keertje omhoog moet gaan. Met een lelijk woord noemen we dit ‘uitbodemen’. En hoewel niemand weet waar die bodem precies ligt, lijkt dit toch een van de belangrijkste positieve krachten in onze raming.
Ten vierde zijn grote ongelukken in de eurozone het afgelopen jaar uitgebleven. Na Cyprus in maart vorig jaar is het crisisgevoel langzaam geweken, niet in het minst door de relatieve rust op de financiële markten. En hoewel politici deze rust verwarren met structurele oplossingen, is zij wel prettig voor het sentiment.

Het zou plezierig zijn als onze ramingen deze keer eens uitkwamen. Dat we met deze iets positievere cijfers een keer geen overschatting presenteren van de daadwerkelijke groei. Wat dat betreft heb ik nu een goed gevoel. Ten eerste zijn de risico’s voor de raming niet meer louter negatief. Als de bodem eenmaal echt is bereikt, kan een herstel ook sneller gaan. Dat hebben we vooral in de VS en het VK gezien. Ten tweede impliceren ook deze opwaarts bijgestelde ramingen in historisch perspectief nog zeer magere groeivooruitzichten. Makkelijk te halen wellicht. En dus vooralsnog geen reden om al te hard juichen. Wel mogen we blij zijn dat het er eindelijk eens minder slecht uitziet dan dat we u een kwartaal geleden wisten te melden.

Delen:
Auteur(s)
Hans Stegeman
RaboResearch Nederland Rabobank KEO
088 726 7864

naar boven