RaboResearch - Economisch Onderzoek

Handel en productie nemen gas terug in januari

Economisch commentaar

Delen:

In januari daalden de Nederlandse export en import van goederen. Ook de productie in de maakindustrie liet een terugval zien. Los van de maandelijkse schommelingen is de driemaandsgroei juist positief. Ook de vooruitzichten voor 2014 zijn goed.

Groei internationale handel trekt aan

De Nederlandse export en import van goederen daalden in januari 2014 ten opzichte van december 2013. Op basis van onze eigen seizoenscorrectie van de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), daalde het exportvolume van goederen met 0,2% maand-op-maand in januari, na een eerdere daling van 0,4% in december. Het importvolume van goederen daalde met 1,2% in januari, na een stijging van 1,4% in december.

Los van deze maandelijkse schommelingen is de korte-termijn ontwikkeling positief: het driemaandsgemiddelde van de import steeg met 1,1% en van de export met 2,2% (figuur 1).

Figuur 1: Internationale handel
Figuur 1: Internationale handel
Bron: CBS, Rabobank

Productiegroei in maakindustrie zet door

Een vergelijkbaar patroon zagen we bij de productiecijfers van de maakindustrie, die eerder deze week gepubliceerd werden door het CBS. De productie in de maakindustrie daalde met 3,2% maand-op-maand in januari na een groei van 3,7% in december. Ook hier geeft het driemaandsgemiddelde een positief beeld met een stijging van 2% (figuur 2).

De totale industriële productie – die naast de maakindustrie ook energieproductie omvat – liet daarentegen wèl een daling van het driemaandsgemiddelde zien. Dit is te verklaren door het lage gasverbruik vanwege de uitzonderlijk milde winter.

Figuur 2: Productie maakindustrie
Figuur 2: Productie maakindustrie
Bron: CBS

Vooruitzichten voor 2014 positief

Wij verwachten dat de uitvoergroei dit jaar verder aan zal trekken dankzij de terugkeer van economische groei in de eurozone en in voor Nederland belangrijke handelspartners zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten (zie ook de hoofdstukken VK en VS en eurozone in ons nieuwe Economisch Kwartaalbericht). Deze positieve vooruitzichten worden ook weerspiegeld in het sentiment onder inkoopmanagers in de maakindustrie (PMI, figuur 3).

Wij verwachten een stijging van zowel de export als de import in 2014 met 2¾%. In 2015 zal die groei aanzienlijk versnellen. De internationale handel levert daarmee dit en volgend jaar een positieve bijdrage aan de groei van het reële Bruto Binnenlands Product (BBP).

Figuur 3: Inkoopmanagers blijven overwegend optimistisch
Figuur 3: Inkoopmanagers blijven overwegend optimistisch
Bron: Reuters EcoWin, Rabobank

Delen:
Auteur(s)
Leontine Treur
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO
06 1024 5424

naar boven