RaboResearch - Economisch Onderzoek

Nieuw-Zeeland: wederom verhoging van beleidsrente

Economisch commentaar

Delen:

De centrale bank van Nieuw-Zeeland (RBNZ) heeft op 12 juni de beleidsrente voor de derde keer in vier maanden tijd met 25 basispunten verhoogd naar 3,25%. Tot nu toe is de RBNZ de enige centrale bank van de geïndustrialiseerde landen die haar monetair beleid sinds 2011 verkrapt door de beleidsrente te verhogen (figuur 1).

Figuur 1: Beleidsrentes in de geïndustrialiseerde landen
Figuur 1: Beleidsrentes in de geïndustrialiseerde landenBron: Reuters EcoWin

Binnenlands gedreven groei

Nieuw-Zeeland beleeft op dit moment een periode van hoge economische groei. De RBNZ verwacht een jaar-op-jaargroei van 4% of een k-o-k groei van bijna 1% (figuur 2). Deze groei wordt voornamelijk gedreven door de binnenlandse vraag en dan specifiek door de wederopbouw van Christchurch na de aardbevingen in 2010 en 2011. De investeringen in de bouw zullen de komende jaren positief blijven bijdragen aan de groei. Ook het consumentenvertrouwen en dat van producenten liggen op een hoog niveau. Hierdoor zullen ook de private consumptie en de bedrijfsinvesteringen een positieve impuls blijven geven aan de economie. De hoge private schulden zullen deze ontwikkeling echter wel vertragen. Ook de toenemende migratiestromen stimuleren de binnenlandse vraag (figuur 3). Waar de migratiestroom over de Tasmanzee voorheen negatief was, is deze nu positief geworden.

Figuur 2: Ontwikkeling van de BBP-groei vergeleken
Figuur 2: Ontwikkeling van de BBP-groei vergelekenBron: RBNZ
Figuur 3: Immigratie neemt toe
Figuur 3: Immigratie neemt toeBron: RBNZ

Inflatie is nog relatief laag, huizenprijzen stijgen

Ondanks de sterke groei van de Nieuw-Zeelandse economie is de inflatie nog steeds relatief laag (RBNZ verwacht 1,7% j-o-j voor het tweede kwartaal). Dit is echter te danken aan de sterke munt en de lage wereldwijde inflatie, waardoor de inflatie van verhandelbare goederen en diensten nog steeds negatief is. De binnenlandse component, de inflatie van de niet-verhandelbare goederen en diensten, ligt echter tegen de bovengrens van het inflatiedoel van de centrale bank aan (inflatie tussen 1% en 3%, met een gemiddelde inflatie over de lange termijn van 2%). Met de sterk toegenomen binnenlandse vraag valt echter te verwachten dat de binnenlandse component van de inflatie verder gaat stijgen. De RBNZ schat de output gap voor het eerste kwartaal van 2014 op plus 1,3% van het potentiële BBP, wat betekent dat Nieuw-Zeeland een van de weinige geavanceerde economieën is die zich op dit moment in een hoogconjunctuur begeeft. De prijsdruk is voornamelijk in de bouwsector hoog (5,1% j-o-j in het eerste kwartaal van 2014) en zal naar verwachting verder stijgen.

Een tweede zorg van de RBNZ zijn de sterk stijgende huizenprijzen (figuur 5). Vorig jaar heeft de centrale bank daarom al macro-prudentiële maatregelen genomen. De beperking van het aantal hypotheken met een hoge LTV-ratio dat een bank mag verstrekken, is hierbij de meest verregaande. De druk op de huizenmarkt zal echter hoog blijven door de relatief grote immigratiestromen en het tekort aan woningen in de grotere steden.

Figuur 4: Inflatie in Nieuw-Zeeland is nog steeds relatief laag
Figuur 4: Inflatie in Nieuw-Zeeland is nog steeds relatief laagBron: Reuters EcoWin
Figuur 5: Huizenprijzen blijven stijgen
Figuur 5: Huizenprijzen blijven stijgenBronnen: OESO, RBNZ

Conclusie

Nieuw-Zeeland is een van de weinige geïndustrialiseerde landen met een economie die oververhit dreigt te raken. Daarom heeft de RBNZ de beleidsrente voor de derde keer in korte tijd verhoogd. Alhoewel deze hoge groei goed nieuws is, is de oorzaak vooral binnenlands en incidenteel vanwege de wederopbouw na de aardbeving in Christchurch. Daarom valt ook niet te verwachten dat veel Westerse landen dit voorbeeld van Nieuw-Zeeland op korte termijn zullen volgen.

Delen:
Auteur(s)

naar boven