RaboResearch - Economisch Onderzoek

Nederlandse woningmarkt: verkopen nemen toe, prijzen stabiliseren

Economisch commentaar

Delen:

Het CBS publiceerde vandaag in samenwerking met het Kadaster het aantal transacties en de prijzen van bestaande koopwoningen in Nederland in mei 2014. De ontwikkeling van het aantal verkochte woningen was opnieuw positief en de prijs stabiliseert. 

Toename transacties in lijn met verwachting

Het aantal bij het Kadaster geregistreerde verkopen van bestaande koopwoningen kende in 2014 met 11.996 de beste maand mei sinds 2008. Hiermee zet het tweede kwartaal van dit jaar de stijgende lijn voort van het eerste kwartaal, dat ook het hoogste aantal verkopen kende sinds het eerste kwartaal van 2008. De forse jaar-op-jaarstijging (+44%) geeft geen goed beeld van de recente ontwikkelingen, omdat relatief veel huishoudens in het laatste kwartaal van 2012 een woning wilden kopen om te profiteren van de fiscaal gunstige hypotheekvormen. Daardoor waren de transactieaantallen in de eerste maanden van vorig jaar relatief laag. De seizoensgecorrigeerde reeks laat zien dat het momentum (de ontwikkeling van het driemaandsgemiddelde) in deze maand weer verder toenam, met 1,9% (figuur 1).

De ontwikkeling is een bevestiging van het beeld dat we schetsten in ons recente Kwartaalbericht Woningmarkt. Indien het huidige transactieniveau (seizoensgecorrigeerd) minimaal gelijk blijft, dan zullen er 138 duizend woningen worden verkocht. Dit bevestigt onze verwachting dat er ruim 130 tot 140 duizend woningen van eigenaar zullen wisselen in 2014. Een toename van tussen de twintig- en dertigduizend transacties ten opzichte van 2013 zou een forse stijging zijn. Tegelijkertijd maakt deze stijging de daling sinds de top in 2006 maar deels goed. Er zijn in onze visie echter verschillende redenen om aan te nemen dat we niet meer teruggaan naar het transactieniveau van voor de crisis. Toch is het voorziene aantal verkopen voor dit jaar nog wel relatief laag. Voor 2015 verwachten we een verdere toename van het aantal verkochte woningen.

Nieuw aanbod door toenemend vertrouwen

Door de stijging van de verkopen verandert ook de onverkochte voorraad koopwoningen. In ons recente Kwartaalbericht Woningmarkt leggen we uit dat het koopaanbod dit jaar zowel kan dalen als kan stijgen. De stabilisatie van de woningmarkt kan voor een aantal huishoudens immers aanleiding zijn om hun woning te koop te zetten. In het eerste kwartaal zagen we een lichte daling van het aanbod, maar in de laatste twee maanden is dit weer iets gestegen (figuur 2). Gezien het relatief grote vertrouwen in de woningmarkt dit jaar lijkt het erop dat huishoudens het een gunstig moment vinden om een woning aan te bieden. Hierdoor zal het aanbod mogelijk verder oplopen in de komende maanden. Deze toename van het aanbod is echter van een andere aard dan voorheen: het is een toename door vertrouwen in plaats van een toename doordat woningen niet verkopen.

Figuur 1: Ontwikkeling transacties en prijzen
Figuur 1: Ontwikkeling transacties en prijzenBron: CBS, Kadaster, Bewerking Rabobank
Figuur 2: Aanbod stijgt licht
Figuur 2: Aanbod stijgt lichtBron: Huizenzoeker.nl 

Sterke stijging op jaarbasis gedreven door eerdere toename

De Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) van het Kadaster/CBS bleef in mei 2014 gelijk ten opzichte van april 2014. Deze stabilisatie volgt op een stijging van 0,8% in april dit jaar. Tegelijkertijd was de prijs vorig jaar ook be├»nvloed door de veranderde regelgeving. De forse jaar-op-jaarstijging van 1,4% meet dan ook niet een sterke prijstoename in de maand zelf, maar onderschrijft het prijsherstel sinds de tweede helft van 2013. De prijsindex staat nu 2% hoger dan het dieptepunt van juni 2013. Als de huizenprijzen in de komende maanden gelijk blijven, zal de prijsindex dit jaar in vergelijking met vorig jaar gemiddeld 0,4% hoger uitkomen. Dit ondersteunt onze verwachting dat de prijsindex over het geheel van 2014 tussen de 0 en 1% zal stijgen. Een mogelijke toename van het aanbod zal naast de genomen kredietbeperkende maatregelen een snelle prijsstijging op korte termijn naar verwachting belemmeren.  

Delen:
Auteur(s)
Pieter van Dalen
Rabobank KEO
030 21 2666

naar boven