RaboResearch - Economisch Onderzoek

Als drie miljard niet uitmaakt

Column

Delen:

Ik heb door mijn werk nogal een vreemd wereldbeeld. Toen ik in 2007 bij Rabobank begon, ging mijn eerste Themabericht over de 95 miljard euro die de Europese Centrale Bank als liquiditeitssteun aan het bankwezen had verstrekt in reactie op de toen ontluikende kredietcrisis. De jaren erna vlogen de honderden miljarden aan staatssteun voor de financiële sector en noodleningen aan Europese overheden in hoog tempo voorbij. De destijds nog indrukwekkende 95 miljard euro die de ECB voor één nacht uitleende aan het bankwezen werd uiteindelijk bijna 1.000 miljard voor drie jaar.

Overigens ben je als macro-econoom ook zonder crisis al snel met tientallen of honderden miljarden bezig. Mijn referentiekader is in de afgelopen zeven jaar dan ook behoorlijk verstoord. Een paar honderd miljoen? Ik kom er mijn bed niet voor uit. Ook van een paar miljard ben ik niet snel onder de indruk.

Misschien is dat de reden waarom ik zelf ook niet zo onder de indruk ben van de schommelingen in onze groeiverwachtingen voor de Nederlandse economie. Door de harder dan verwachte krimp van het BBP-volume in het eerste kwartaal van dit jaar hebben wij onze groeiverwachting voor 2014 bijgesteld van 1% naar ½%. Ik vind die cijfers niet zo interessant. Toch wordt er door collega’s, klanten en de pers wel waarde aan gehecht. Uitgedrukt in miljarden gaat het om 3 miljard euro minder binnenlandse productie dan we eerder voor 2014 hadden voorzien.

Los van mijn immuniteit voor ‘kleine getallen’ komt dat vooral doordat de lagere verwachte BBP-groei bijzonder weinig effect heeft op onze verwachtingen voor de meeste sectoren en de werkloosheid. De forse krimp kwam deels doordat de consumptie en de uitvoer van gas door het warme weer in West-Europa veel lager waren dan normaal in het eerste kwartaal het geval is. Daarnaast is een groot deel van de sterke terugval door statistische verschillen tussen de som der delen en het geheel van het BBP niet goed te verklaren.

Lagere gasproductie en statistische verschillen kosten geen banen, net als de tijdelijk hogere autoverkopen in het vierde kwartaal geen banen hebben opgeleverd. Voor huishoudens zorgt het lage gasverbruik later dit jaar voor meevallers bij de jaarafrekening van het energiebedrijf. Leuk voor de huishoudens, minder gunstig voor die bedrijven. Een duidelijk negatief effect is er op de inkomsten van de overheid. Maar door de verlaging van de gaswinning uit het Groningen-gasveld was al rekening gehouden met een tegenvaller bij de gasbaten. Aanvullende bezuinigingen om de terugval in deze inkomsten te compenseren lijken niet nodig.

Kijken we door de dynamiek van de afgelopen kwartalen heen dan zien we nog steeds een voorzichtige economische groei sinds het midden van vorig jaar. Vooruitkijkend verwachten we door hogere export en investeringen ook nog steeds een verdere economische groei, die volgend jaar bovendien versnelt omdat dan ook de particuliere consumptie, voor het eerst sinds jaren, weer eens toe zal nemen. Ook ons beeld dat de werkloosheid dit jaar nog hoog blijft en volgend jaar maar beperkt af zal nemen, is niet veranderd. Voor het beeld van de economische situatie die voor de meeste huishoudens en bedrijven relevant is, betekent onze lagere groeiverwachting al met al dus bijzonder weinig. Van die misser van drie miljard lig ik dus niet wakker.

Overigens krijgen we er eind deze maand zo’n 45 miljard euro BBP bij door een aangekondigde revisie van de Nationale Rekeningen door het CBS. Dit betekent voor leven en welvaart in Nederland helemaal niets. Maar dat is dan wel weer een bedrag waar u mij voor wakker kunt maken!

Delen:
Auteur(s)

naar boven