RaboResearch - Economisch Onderzoek

Nederlandse woningmarkt verbetert verder in het tweede kwartaal

Economisch commentaar

Delen:

De NVM-cijfers over het tweede kwartaal van 2014 zijn opnieuw positief. Dit kwartaal kende het hoogste aantal koopovereenkomsten bij NVM-makelaars sinds 2008. Ook de mediane huizenprijs is gestegen. Het herstel op de woningmarkt zet dus door.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) bracht vandaag haar cijfers uit over het tweede kwartaal van 2014. Het aantal koopovereenkomsten bij NVM-makelaars wordt gemiddeld twee maanden eerder geregistreerd dan de feitelijke overdracht bij het Kadaster en geeft daarom het meest actuele beeld van de markt van bestaande koopwoningen.

Herstel houdt aan

Het aantal koopovereenkomsten bij NVM-makelaars kende dit kwartaal met 29.216 verkopen het beste kwartaal sinds 2008 (figuur 1). Hiermee komt het vierkwartaalstotaal voor het eerst in vijf jaar boven de 100 duizend verkopen uit. Onze eigen seizoensgecorrigeerde reeks laat ook een forse toename zien, met 6,9% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Daarmee zet het herstel door dat medio 2013 is ingezet. Tegelijkertijd is dit een landelijk gemiddelde en zijn de verschillen per regio en per segment groot. Wel neemt in vrijwel alle regio’s het aantal verkopen toe, met de Randstad als koploper.

De mediane huizenprijs nam ook toe, zowel op kwartaalbasis (+0,8% seizoensgecorrigeerd) als op jaarbasis (+3,5%). De mediane huizenprijs van de NVM corrigeert niet voor kwaliteitskenmerken en de samenstelling van de verkochte woningen zoals de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) van Kadaster/CBS wel doet, maar over het geheel is de samenhang in de ontwikkeling van beide maatstaven sterk (figuur 2). Omdat de woningmarktinformatie van de NVM voorloopt op de marktinformatie van het CBS, verwachten wij dat ook de PBK in het tweede kwartaal van 2014 zal toenemen. 

Vooruitzichten zijn positief

De stijging van de transactieaantallen en de toename van de huizenprijzen ondersteunt onze verwachting van een verder herstel op de woningmarkt in 2014 en 2015, zoals beschreven in ons meest recente Kwartaalbericht Woningmarkt. Het vertrouwen in de woningmarkt is relatief groot en de dalende hypotheekrente draagt bij aan een goede betaalbaarheid van koopwoningen. Dit vertaalt zich in meer verkopen en geeft een opwaartse druk op de huizenprijzen. 

Figuur 1: Beste kwartaal sinds 2008
Figuur 1: Beste kwartaal sinds 2008 Bron: NVM
Figuur 2: Prijzen stijgen licht
Figuur 2: Prijzen stijgen lichtBron: CBS, NVM, bewerking Rabobank

 

Delen:
Auteur(s)
Pieter van Dalen
Rabobank KEO
030 21 2666

naar boven