RaboResearch - Economisch Onderzoek

Groei neemt weer toe in China, vooral dankzij hogere kredietgroei

Economisch commentaar

Delen:

De economische groei in China herstelt zich. Dit is echter voor een belangrijk deel te danken aan een hernieuwde toename van de kredietgroei, zo laten recent gepubliceerde cijfers zien. De economie groeide met 7,5% j-o-j in het tweede kwartaal, na een groei van 7,4% j-o-j in het eerste kwartaal (figuur 1). Op kwartaalbasis was de toename van de groei nog een stuk sterker (2% k-o-k in het tweede kwartaal na een groei van 1,5% k-o-k in het eerste kwartaal). De afgelopen tijd waren er zorgen over de verzwakking van de huizenmarkt en ook in juni daalde het aantal in aanbouw genomen nieuwe huizen. Stimuleringsmaatregelen van de overheid in de vorm van investeringen in spoorwegen en huizenbouw voor lagere inkomens, en extra kredietverlening zorgden er samen met exportgroei echter voor dat het groeitempo toenam.

Opvallend is dat de kredietgroei in jaar-op-jaartermen de afgelopen twee maanden weer toenam na een lange periode te zijn afgenomen (figuur 2). Daarbij blijft financiering buiten het traditionele banksysteem harder stijgen dan bankfinanciering. Gedeeltelijk komt dit doordat Chinese bedrijven meer obligaties en aandelen zijn gaan uitgeven. Aangezien China nog erg afhankelijk is van bankfinanciering is het op zichzelf positief dat bedrijven er in toenemende mate in slagen ook via andere kanalen financiering aan te trekken. Recente cijfers laten echter ook zien dat financiering binnen de schaduwbanksector weer is toegenomen, vooral in de vorm van zogenaamde entrusted loans. Ten opzichte van het nominale Bruto Binnenlands Product nam zowel de hoeveelheid uitstaand bankkrediet als de zogenaamde totale sociale financiering weer toe. Dit suggereert dat de kredietgroei voor een belangrijk deel verantwoordelijk is voor de opleving van de BBP-groei.

De zeer sterke toename van kredieten van de afgelopen jaren is op langere termijn onhoudbaar, temeer daar er veel signalen zijn die erop wijzen dat de productiviteit van de investeringen af lijkt te nemen. Dit is ook erkend door de overheid. Hervormingen zijn daarom nodig, maar zullen naar verwachting tot lagere groei leiden. Een te sterke terugval van de groei wordt gevreesd vanwege het hieruit voortvloeiende risico op sociale instabiliteit. De Chinese overheid moet dus een evenwicht zien te vinden. Indicatoren laten zien dat de arbeidsmarkt nog steeds erg krap is. Het aantal vacatures is bijvoorbeeld erg hoog ten opzichte van het aantal werkzoekenden. Dit suggereert dat het nu vooral zaak is dat China zijn economische model minder afhankelijk maakt van kredietgroei. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. 

Figuur 1: Groei wint aan kracht
Figuur 1: Groei wint aan krachtBron: Macrobond
Figuur 2: Kredietgroei neemt ook toe
Figuur 2: Kredietgroei neemt ook toeBron: Reuters EcoWin

 

Delen:
Auteur(s)

naar boven