RaboResearch - Economisch Onderzoek

Inflatie daalt naar 1,4% in januari 2014

Economisch commentaar

Delen:

De Nederlandse inflatie daalde van 1,7% in december naar 1,4% in januari. Deze daling is geheel veroorzaakt door het effect van diverse indirecte belastingen. Wanneer we de indirecte belastingen buiten beschouwing laten, is de (afgeleide) inflatie ongewijzigd (figuur 1).

De verhoging van accijnzen en assurantiebelasting van januari 2013 viel weg uit het jaar-op-jaarcijfer. Dit effect wordt deels weer teniet gedaan door een nieuwe verhoging van accijnzen op diesel, LPG en alcohol die per 1 januari 2014 zijn ingevoerd.

Volgens de internationale definitie (HICP) daalde de inflatie van 1,4% naar 0,8%. De internationale definitie hanteert een ander mandje producten en diensten. In 2013 was de gemiddelde inflatie volgens deze maatstaf 2,6%. Dit hoge inflatieniveau kwam grotendeels door de BTW-verhoging van oktober 2012 en de accijnzen en assurantiebelasting van januari 2013. Deze verhogingen zijn zoals gezegd inmiddels weggevallen uit het jaar-op-jaar cijfer. Wij verwachten dat de HICP-inflatie dit jaar gemiddeld zal uitkomen op 1,0%. Dit is positief voor de koopkracht van huishoudens, na een lange periode waarin de inflatie hoger was dan de nominale loonstijging.

Figuur 1: Inflatie en loonstijging
Figuur 1: Inflatie en loonstijging
Bron: CBS

Delen:
Auteur(s)

naar boven