RaboResearch - Economisch Onderzoek

Eurozone economie groeit met 0,3% in 13K4

Economisch commentaar

Delen:

Het BBP-volume in de eurozone is in het laatste kwartaal van 2013 met 0,3% k-o-k gegroeid. Dit is voor het derde kwartaal op rij dat de omvang van de eurozone-economie toeneemt. Echter, de verschillen tussen landen blijven groot en het herstel is nog zeer broos.

Groei!

In het laatste kwartaal van 2013 is het volume van het eurozone BBP met 0,3% k-o-k gegroeid. Hoewel dit betekent dat de economie in het eurogebied voor het derde opeenvolgende kwartaal is gegroeid (na 0,3% k-o-k in 13K2 en 0,1% k-o-k in 13K3), leidt het voor het jaar 2013 als geheel tot een krimp van het BBP van 0,4%. Over het algemeen stemmen de cijfers voor de individuele lidstaten positief. Met name Nederland verrast door het rijtje aan te voeren met een groei van 0,7% k-o-k, zij het vooral door tijdelijke factoren die de binnenlandse vraag hebben gestimuleerd (zie ook Blog Nederland). Voor de meeste andere eurozone-lidstaten zijn de bestedingscomponenten van het BBP-volume nog niet bekend, maar het is positief te noemen dat investeringen een behoorlijke bijdrage hebben geleverd aan de volumegroei in Duitsland, ook al droeg de netto export veruit het meeste bij. Ook in Frankrijk stemt de investeringsgroei positief. Niet zo zeer vanwege het hoge groeicijfer, maar omdat de investeringen na zes kwartalen van krimp eindelijk weer zijn toegenomen. Op basis van voorlopende indicatoren en harde data verwachten wij dat het economisch herstel in de eurozone de komende kwartalen voortzet, maar dat de binnenlandse vraag de groei blijft remmen. Voor 2014 als geheel verwachten we een groei van 1%, waarbij de verschillen tussen lidstaten groot blijven, met BBP-groei variërend van 0% in Italië tot 1,5% in Duitsland. 

Figuur 1: BBP-volume groeit opnieuw in 13K4
Figuur 1: BBP-volume groeit opnieuw in 13K4Bron: Reuters EcoWin
Figuur 2: Inkoopmanagersindex voedt groeiverwachting
Figuur 2: Inkoopmanagersindex voedt groeiverwachting Bron: Reuters EcoWin

Sentiment duidt op voortdurende groei

Als we kijken naar sentimentsindicatoren, zien we aan de hand van de inkoopmanagersindex (PMI) van januari dat het sentiment onder ondernemers nu het meest positief is van de afgelopen 2,5 jaar (figuur 2). En met 52,9 voor de eurozone als geheel komt de index voor de 6de maand op rij boven de ‘stagnatie-waarde’ van 50 uit. Ook de Economisch Sentiment Indicator (ESI) van de Europese Commissie wijst in de richting van verdere groei in de komende kwartalen. De eurozone ESI stond in januari voor de derde maand op rij boven het langjarig gemiddelde (ongeveer 100, figuur 3). Bij beide indices moet echter worden vermeld dat de verschillen binnen de eurozone aanzienlijk zijn.

Ook het vertrouwen van financiële markten bevestigt dat het eurogebied er beter voor staat dan een jaar geleden. De recente paniekuitbraak op financiële markten in verschillende opkomende economieën, als reactie op de start met tapering door de Amerikaanse Fed, heeft niet geleid tot oplopende staatsrentes in perifere lidstaten, integendeel. Een jaar geleden was dit waarschijnlijk anders uitgepakt.

Figuur 3: Sentiment verbetert, verschillen blijven bestaan
Figuur 3 Sentiment verbetert, verschillen blijven bestaanBron: Reuters EcoWin
Figuur 4: Kredietverlening blijft krimpenFiguur 4Bron: Reuters EcoWin

De champagne op tafel?

Betekent dit alles dat we korte metten hebben gemaakt met de crisis? Het antwoord hierop is helaas nee. Het beeld wordt inderdaad rooskleuriger, maar de binnenlandse vraag in de eurozone blijft een rem zetten op de economische groei. Voortdurende publieke en private schuldafbouw, een reëel beschikbaar inkomen dat onder druk staat, evenals kredietverstrekking aan de private sector die daalt (figuur 4), temperen onze verwachtingen met betrekking tot de groei van binnenlandse bestedingen. Voor wat betreft de kredietgroei blijven voornamelijk banken in de periferie vermoedelijk terughoudend  vanwege de omvang van in gebreke blijvende kredieten, matige economische vooruitzichten en de onzekerheid omtrent de uitkomst van de door de ECB uit te voeren Asset Quality Review en stresstest.

Delen:
Auteur(s)
Maartje Wijffelaars
RaboResearch Global Economics & Markets Rabobank KEO
06 2257 0569

naar boven