RaboResearch - Economisch Onderzoek

Economie Nederland groeit met 0,7% in vierde kwartaal

Economisch commentaar

Delen:

De Nederlandse economie (het reële Bruto Binnenlands Product, BBP) groeide in het vierde kwartaal van 2013 met 0,7% ten opzichte van het derde kwartaal. Ook ten opzichte van het vierde kwartaal van 2012 is de economie 0,7% groter. Voor 2013 als geheel komen we uit op een krimp van -0,8%.

De groei was hoger dan wij hadden verwacht. Bovendien was de groei in de voorgaande twee kwartalen ook hoger dan eerder door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is berekend. Daardoor is het niveau van het BBP aan het einde van 2013 al 0,7% hoger dan gemiddeld in dat jaar.
Onze huidige groeiverwachting van ½% voor 2014 zal daarom opwaarts bijgesteld worden.

Groei investeringen en productie

Opmerkelijk is dat de groei niet gedreven werd door de export. Dit is verrassend, want op basis  van de hogere groei van de productie in de maakindustrie hadden we wel exportgroei verwacht. De hoge groei is grotendeels veroorzaakt door een zeer sterke stijging van de bedrijfsinvesteringen. Deze stegen met 8,2% in het vierde kwartaal, wat zorgde voor een positieve bijdrage van 0,8 % aan de BBP-groei (figuur 1).

Figuur 1: BBP-groei en bestedingscomponenten
Figuur 1: BBP-groei en bestedingscomponenten
Bron: CBS, Rabobank

Die stijging van de bedrijfsinvesteringen komt grotendeels door een tijdelijke toename van de autoverkopen, ingegeven door een aanscherping van de CO2-grenzen voor de bijtelling voor leaserijders en de BPM. Ook de consumptie van huishoudens is hierdoor positief beïnvloed. Na de forse groei in het vierde kwartaal volgt onvermijdelijk een sterke daling van de autoverkopen in het eerste kwartaal van 2014. Daardoor zal de economische groei voor dat kwartaal fors terugvallen van het hoge cijfer voor het laatste kwartaal van 2013. 

Export daalt, consumptie stabiel

De export daalde met 0,2% in het vierde kwartaal terwijl de import steeg met 0,4%. Per saldo leverde de netto export een negatieve bijdrage van 0,5% aan de groei in het vierde kwartaal.
De consumptie was nagenoeg stabiel: de overheidsconsumptie was ongewijzigd ten opzichte van het derde kwartaal terwijl de consumptie van huishoudens 0,1 % toenam.

Tenslotte kan maar liefst 0,4% van de groeibijdrage toegeschreven worden aan het statistische verschil en voorraadvorming. 

Daling werkgelegenheid

De werkgelegenheid daalde met 45.000 personen in het vierde kwartaal. Vooral de daling bij de zelfstandigen was zeer sterk. De werkgelegenheidsdaling deed zich in alle sectoren voor, maar was vooral fors in de niet-commerciële dienstverlening (figuur 2):

Figuur 2: Werkgelegenheid per sector
Figuur 2: Werkgelegenheid per sector
Bron: CBS, Rabobank 

Voor 2014 verwachten we een hogere groei van de export en een voorzichtige stijging van de bedrijfsinvesteringen. De huishoudconsumptie zal in 2014 nog blijven dalen, maar minder sterk dan in 2013.  Al met al verwachten we dat de groei in 2014 nog onvoldoende sterk zal zijn om een einde te maken aan de daling van de werkgelegenheid.

Delen:
Auteur(s)
Leontine Treur
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO
06 1024 5424

naar boven