RaboResearch - Economisch Onderzoek

Woningmarktherstel beperkt zich niet tot de Randstad

Column

Delen:

Vorige week was ik op vakantie in eigen land, in Drenthe om precies te zijn. Alhoewel het goed kan zijn om tijdens de vakantie afstand te nemen van je werk, kon ik het niet laten om even in de etalage van de lokale makelaars te kijken. In de plaatsen Schoonloo, Westerbork en Gasselte stonden meerdere vrijstaande woningen aangeboden voor onder de twee-en-een-halve ton. In Houten, waar ik mij op termijn wellicht wil vestigen, kun je voor dat bedrag net een tussenwoning kopen. De prijsverschillen tussen Drenthe en provincie Utrecht zijn dan ook betrekkelijk groot. Toch is de recente ontwikkeling op de woningmarkt vergelijkbaar: het aantal transacties groeide in het tweede kwartaal zowel in Drenthe als in Utrecht fors, met respectievelijk 16 en 21% ten opzichte van het eerste kwartaal dit jaar. Ook de gemiddelde huizenprijs steeg in beide provincies in die periode.

In ons Kwartaalbericht Woningmarkt schetsen we de landelijke ontwikkeling. Hierin leest u dat het herstel op de woningmarkt in Nederland doorzet. Het eerste half jaar van 2014 was qua aantal verkopen het beste sinds 2008. Daarnaast stijgen de huizenprijzen weer, zij het voorzichtig. De forse toename van het aantal transacties en de lichte prijsstijgingen zijn zelfs iets sterker dan wij hadden verwacht.

Wat is de oorzaak van dit herstel? In het Kwartaalbericht beschrijven wij een aantal factoren. Allereerst is het vertrouwen in de woningmarkt weer terug. De vertrouwensindicator van de Vereniging Eigen Huis staat momenteel op het hoogste punt sinds 2006. Verder zijn woningen vanwege de forse prijsdaling en de historisch lage hypotheekrente momenteel relatief goed betaalbaar. Veel huishoudens die ten tijde van prijsdaling nog hebben gewacht met een aankoop, durven nu de stap te zetten om een woning te kopen. Daardoor komt de doorstroming langzaam maar zeker op gang. Daarnaast krijgt de Nederlandse economie geleidelijk aan wat meer wind in de rug. Het reëel beschikbare inkomen van huishoudens stijgt dit jaar weer licht, en er zijn eerste tekenen van herstel op de arbeidsmarkt.

Aan de andere kant kost herstellen tijd. De daling van de huizenprijzen tijdens de crisis heeft eraan bijgedragen dat ruim 28% van de huishoudens met een hypotheeklening een potentiële restschuld heeft. Dit weerhoudt veel van deze huishoudens ervan om te verhuizen en drukt daarom het aantal transacties. Ook zijn er kredietbeperkende maatregelen genomen wat een snelle prijsstijging belemmert.

Alles overziend denken wij dat de positieve factoren een sterker effect hebben dan de belemmerende factoren, zoals de recente cijfers bevestigen. Daarom voorzien wij een verder herstel in 2014 en 2015.

Mijn persoonlijke vertrouwen in de woningmarkt is dan ook fors toegenomen. De huizenprijzen in Houten volg ik daarom met extra belangstelling, hoewel bij het kopen van een woning toch meer komt kijken dan alleen het financiële plaatje. In een woning verblijf je toch een lange periode. Drenthe is voor mij dan ook net te ver van het werk.

Delen:
Auteur(s)
Pieter van Dalen
Rabobank KEO
030 21 2666

naar boven