RaboResearch - Economisch Onderzoek

This article is also available in English

Consumptie geeft Nederlandse economie meer rugwind

Conjunctuurbeeld

Delen:

In onze meest recente raming voor de Nederlandse economie rekenen wij op een krimp van de consumptieve bestedingen van ½% ten opzichte van vorig jaar. Maar door het aantrekken van de duurzame consumptie zal de particuliere consumptie wellicht wat sneller herstellen. Waar de binnenlandse dynamiek aantrekt, lieten de export en de maakindustrie het in de afgelopen maanden juist afweten. Maar door hogere economische groei in voor Nederland belangrijke handelspartners als Duitsland, het VK en de VS verwachten we dat de uitvoer in de rest van dit jaar weer gaat aantrekken.

Consument heeft er weer zin in

In mei nam de huishoudconsumptie met 0,2% m-o-m toe, na een toename van 0,7% in april. Dit duidt op een groei van het particuliere consumptievolume in het tweede kwartaal. Een deel van die groei komt door het herstel van het gasverbruik, na een forse daling in het warme eerste kwartaal. Maar daarnaast groeit de duurzame consumptie op jaarbasis sinds november vorig jaar (figuur 1). Tegen het einde van 2013 kwam dit vooral door tijdelijk hogere autoverkopen, maar sinds het begin van dit jaar zijn het de overige categorieën van duurzame consumptie, zoals textiel en huishoudelijke artikelen en apparaten, die voor een groei van de duurzame consumptie zorgen.

Het consumentenvertrouwen kwam in juli, net als in de voorgaande twee maanden, uit op -2. Hoewel consumenten overwegend pessimistisch blijven, ligt de vertrouwensindex wel boven het langjarige gemiddelde van -7,3. De verbetering van het consumentenvertrouwen wordt gevoed door een stroom aan positief binnenlands nieuws.

De werkloosheid kwam in juni uit op 6,8%, ten opzichte van 7% in mei en 7,2% in april (Eurostat/ILO definitie). Hoewel een meerderheid van de consumenten nog steeds een stijging van de werkloosheid verwacht, is hun aandeel in de afgelopen maanden fors gedaald (figuur 2). Op de woningmarkt is het aantal verkopen sinds medio vorig jaar toegenomen. In het tweede kwartaal wisselden 34.074 woningen van eigenaar, 10% meer dan in het eerste kwartaal (eigen seizoenscorrectie). Ook het prijsniveau neemt sinds medio 2013 licht toe. Daar komt aan positief nieuws bij dat de overheidsfinanciën sterk zijn verbeterd, waardoor er voor volgend jaar waarschijnlijk geen aanvullende bezuinigingen nodig zijn.

Figuur 1: Duurzame consumptie groeit
Figuur 1: Duurzame consumptie groeitBron: CBS
Figuur 2: Minder pessimisme over werkloosheid
Figuur 2: Minder pessimisme over werkloosheidBron: CBS

Export laat het nog afweten

Het uitvoervolume van goederen nam in mei met 1,4% af, na in april met 1,2% te zijn gedaald (eigen seizoenscorrectie). Dit wijst op een krimp van de export in het tweede kwartaal. Net als de export liet ook de maakindustrie het afweten. De productie in de maakindustrie daalde in mei met 2,9% na een groei van 2,4% in april. Het momentum (3m/3m verandering) was in mei met -2,9% het zwakst sinds het voorjaar van 2009, toen de Nederlandse economie in een diepe recessie terecht kwam (figuur 3). De totale industriële productie, welke eveneens energie en delfstoffenwinning omvat, nam in de maanden april en mei juist toe als gevolg van de hogere gasproductie. De inkoopmanagersindex (PMI) van de maakindustrie kwam in juli uit op 53,5 (figuur 4). Het feit dat de PMI in Nederland en in belangrijke handelspartners boven het neutrale niveau van 50 ligt, wijst op een hervatting van de groei van de productie in de maakindustrie in de komende maanden.

Figuur 3: Momentum maakindustrie zwak
Figuur 3: Momentum maakindustrie zwakBron: CBS
Figuur 4: Sentiment maakindustrie positief
Figuur 4: Sentiment maakindustrie positiefBron: Reuters EcoWin

Vooruitzichten Nederlandse economie

In het eerste kwartaal van dit jaar kromp het reële BBP met 0,6% k-o-k als gevolg van tijdelijke effecten in autoverkopen en de gasconsumptie. Onderliggend zijn er wel tekenen van economisch herstel. Voor de rest van dit jaar verwachten wij een beperkte economische groei. In het tweede kwartaal zal de groei waarschijnlijk vooral uit de particuliere consumptie komen, maar in de loop van het jaar zal ook de export naar verwachting weer een positieve bijdrage gaan leveren. Positief is dat door het aantrekken van de consumptie de economie minder afhankelijk zal worden van het buitenland.

Tabel 1: Kerngegevens Nederland
Tabel 1: Kerngegevens NederlandBron: CBS, Rabobank
Delen:
Auteur(s)

naar boven