RaboResearch - Economisch Onderzoek

Nederlands producentenvertrouwen zakt iets terug

Economisch commentaar

Delen:

Het vertrouwen van Nederlandse ondernemers in de industrie is in april licht gedaald naar 0,3, vergeleken met 1,1 in maart (figuur 1). Hiermee waren de optimisten nog net in de meerderheid. Deze daling van het producentenvertrouwen kwam vooral door een verslechterd oordeel van ondernemers over hun voorraadpositie. Maar ook het oordeel over de verwachte bedrijvigheid in de komende drie maanden en dat over de orderpositie daalden licht. Over een wat langere termijn bekeken is het producentenvertrouwen echter een stuk verbeterd. In april vorig jaar stond het producentenvertrouwen bijvoorbeeld nog op -5,6. Ook in de voor Nederland belangrijke handelspartners verbeterde het sentiment in de loop van 2013 sterk, zo blijkt uit de Inkoopmanagersindex (PMI) van de maakindustrie. De PMI van de Nederlandse maakindustrie zakte in de eerste maanden van 2014 weliswaar iets terug, maar bevindt zich nog ruimschoots boven het niveau van 50 dat grofweg de grens markeert tussen productiegroei en -krimp.

In het verleden was er een sterke samenhang tussen het producentenvertrouwen en de productie in de maakindustrie. Het huidige niveau van het producentenvertrouwen correspondeert met een jaar-op-jaartoename van de productie van ongeveer 4%. De toename van de productie in de maakindustrie met 4,7% j-o-j komt dus min of meer overeen met de verwachting. Op maandbasis nam de productie in de maakindustrie in februari met 1,5% toe, terwijl er in januari nog sprake was van een krimp van 2,3%. Het momentum (3m/3m mutatie) van de productie kwam in februari uit op 2,8%, tegenover 2,6% in januari (figuur 2). Hiermee is de productiegroei aanzienlijk hoger dan vorig jaar. Het momentum van de totale industriële productie, die naast de maakindustrie ook delfstofwinning en energieproductie omvat, daalde in februari met 4,2% na in januari ook al met 1,4% te zijn afgenomen. De daling is grotendeels het gevolg van een lagere gasconsumptie als gevolg van de relatief hoge temperatuur in de eerste maanden van 2014.

Figuur 1: Producentenvertrouwen zakt iets terug
Figuur 1: Producentenvertrouwen zakt iets terugBron: CBS
Figuur 2: Productiegroei maakindustrie blijft hoog
Figuur 2: Productie maakindustrie blijft hoogBron: CBS

Ondanks de lichte terugval in het producentenvertrouwen verwachten wij dat de productiegroei in de maakindustrie doorzet. De sterk exportafhankelijke maakindustrie profiteert hierbij van een terugkeer van de economische groei in de eurozone en een versnelling van de groei in belangrijke handelspartners zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Wij verwachten een stijging van zowel het uitvoer- als het invoervolume in 2014 met 3¼%. In 2015 versnelt deze groei waarschijnlijk. De internationale handel levert daarmee dit en volgend jaar een positieve bijdrage aan de groei van het reële Bruto Binnenlands Product (BBP).

Delen:
Auteur(s)

naar boven