RaboResearch - Economisch Onderzoek

Transactiebodem woningmarkt lijkt bereikt

Economisch commentaar

Delen:

De woningprijs (PBK-index) van augustus bleef ongeveer gelijk (+0,1%) ten opzichte van juli. Het aantal transacties steeg van 9.659 in juli naar 9.977 in augustus (+3%). De cijfers zijn in lijn met onze verwachting dat eerst het aantal transacties zal stabiliseren en dan pas de woningprijs. Tegelijkertijd blijft de economische omgeving een risico vormen voor herstel.

Eerst een stabilisatie in het aantal transacties…

Zoals we hebben gesteld in ons afgelopen Kwartaalbericht Woningmarkt was de verwachting dat de transactiebodem rond het derde kwartaal zal worden bereikt. Wanneer we kijken naar de langere termijn is het belangrijk om te zien dat het 12-maands totaal van het aantal transacties in augustus voor het eerst sinds een jaar weer een verbetering laat zien (figuur 1). Dit gemiddelde lijkt te stabiliseren rond de 105.000 transacties. Wij verwachten ook dat dit aantal niet verder zal dalen. De betaalbaarheid van koopwoningen is door de dalende prijzen namelijk verbeterd, ondanks de genomen beleidsmaatregelen die de maximale leencapaciteit beperken. Daarnaast is de Eigen Huis Marktindicator (EHM) van Vereniging Eigen Huis de afgelopen zeven maanden steeds gestegen. 

…dan kunnen woningprijzen op termijn stabiliseren

De woningmarkt zit in een overgangsfase tussen verslechtering en herstel. Eerst moet het aantal transacties stabiliseren. Hierna kunnen prijzen pas weer gaan stijgen. Wij verwachten een prijsstabilisatie in 2014. De lichte stijging van de prijsindex in augustus volgt op een toename in juli. Maar er is zeker nog geen sprake van een opwaartse trend. Het driemaands gemiddelde daalde in de periode tot augustus nog met 1% ten opzichte van de drie maanden ervoor. 

Belangrijke indicatoren voor komende maanden

De economische omstandigheden in Nederland blijven een risico vormen voor herstel op de woningmarkt. De NVM stelde onlangs terecht dat het belangrijk is om te zien hoe de zes miljard extra bezuinigingen onder Rutte II het consumentenvertrouwen zal beïnvloeden. Die aanvullende bezuinigingen waren al bekend en er zijn verder geen maatregelen aangekondigd die de woningmarkt direct negatief beïnvloeden. Maar de verwachte daling van de koopkracht in 2014 heeft in de afgelopen dagen volop aandacht gekregen in de media. Daarnaast verwachten wij dat het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens nog verder afneemt en voorzien wij een verdere stijging van de werkloosheid tot gemiddeld 7½% in 2014. Concluderend duidt de stijging van het aantal transacties in augustus op een eerste fase van stabilisatie van de woningmarkt. Ook de ontwikkeling van de PBK-index is een positief signaal, maar prijzen kunnen pas aantrekken als de economische situatie verbetert. 

Figuur 1: Maandelijkse - jaarlijkse transacties
Figuur 1: Bron: Kadaster/CBS
Figuur 2: Verloop en verandering PBK-index
Figuur 2: Bron: CBS

 

Delen:
Auteur(s)
Pieter van Dalen
Rabobank KEO
030 21 2666

naar boven