RaboResearch - Economisch Onderzoek

Wankel perspectief

Column

Delen:

Met deze titel presenteren wij een voorzichtig positieve Visie op 2014. Zeker ten opzichte van voorgaande Visies, die titels tooiden als ‘Wennen aan lagere groei’ en –in 2009– zelfs ‘Hoop op herstel’, willen we aangeven dat het economische beeld er voor het komend jaar beter uitziet. We benadrukken in de brochure Visie op 2014 primair drie positieve aanknopingspunten. In de eerste plaats verwachten we dat de mondiale economische groei aantrekt. In de tweede plaats wordt de extra groei vooral gegenereerd in landen dichter om ons heen in plaats van in de opkomende markten zoals dat de afgelopen jaren het geval was. Zo voorzien we dat het langverwachte groeiherstel in de eurozone in 2014 daadwerkelijk doorzet. En dat is gunstig voor de Nederlandse economie. Het derde positieve aanknopingspunt ligt hier direct in het verlengde van, namelijk dat de Nederlandse economie stabiliseert. De verbetering van de externe omgeving is voor ons land net voldoende om de binnenlandse problemen te compenseren en de economische activiteit na twee recessiejaren te laten stabiliseren.

Maar we zien en bespreken ook de grootste risico’s die maken dat we dit perspectief als wankel bestempelen. Ver van huis zien we met name China en Japan een economische beleidskoers varen die op termijn niet houdbaar kan zijn. De impact van een stevige correctie zal in eerste instantie vooral regionaal in Azië worden gevoeld. Maar zij zal zeker ook bij de bescheiden groei elders mondiale uitstralingseffecten sorteren. Vanuit de financieel-monetaire hoek zal 2014 daarnaast het jaar zijn waarin een begin wordt gemaakt met de normalisatie van het extreem ruime monetaire beleid dat in reactie op de crisis is vormgegeven. De aanzet hiertoe zal komend jaar beperkt blijven tot de voorgenomen tapering van de Amerikaanse centrale bank. Maar de impact in de vorm van oplopende lange rentes en periodes van hogere onzekerheid en volatiliteit in de financiële markten zal zeker ook op het Europese vasteland voelbaar zijn. En dichter bij huis zien we dat de Nederlands-Europese bezuinigingskoers de kracht van het economische herstel en het vertrouwen nadrukkelijk begrenst. Op het politieke vlak is die koers noodzakelijk geweest om de muntunie bijeen te houden en institutioneel te versterken. Maar economisch loopt de rekening inmiddels aanzienlijk op en zijn de grenzen van aanvullende bezuinigingen wel in zicht.

In de begeleidende themabrochure Gooi de euro niet met het badwater weg duiken we dieper in de Europese problemen én kijken we naar mogelijke oplossingen hiervoor. We constateren dat de muntunie met structurele kwetsbaarheden van start is gegaan en dat deze kwetsbaarheden konden uitgroeien tot de huidige crisis. We bespreken de verdieping van de institutionele integratie die sinds het uitbreken van de crisis op gang is gekomen: de versterking en aanscherping van de begrotingsregels, de initiatieven waarmee nationaal economisch beleid kritischer vanuit Europa wordt doorgelicht en de optuiging van de bankenunie. Het zijn stappen in de goede richting, maar ze reduceren de kwetsbaarheid van de muntunie voor toekomstige crises onvoldoende. Uiteindelijk zal men budgettaire en financieel-economische risico’s toch nog nadrukkelijker op Europees niveau moeten benaderen en beteugelen en kan men ook slechts vanuit een dergelijk context een gecoördineerde impuls aan de economische activiteit geven. En die zou zeer welkom zijn!

Vandaar dat we in deze Visie na jaren van crisis en traag herstel de bal toch bij de –nationale en internationale– beleidmakers neerleggen voor wat betreft het perspectief op onze economische toekomst. Als politici en beleidsmakers de juiste besluiten durven nemen, dan ligt er wellicht zelfs een sterker en duurzamer economisch herstel in het verschiet dan wij in onze brochures schetsen.

Delen:
Auteur(s)
Allard Bruinshoofd
Rabobank KEO
030 21 62666

naar boven