RaboResearch - Economisch Onderzoek

Daling Nederlandse inflatie positieve ontwikkeling

Economisch commentaar

Delen:

De Nederlandse inflatie is in oktober fors gedaald. De stijging van de prijzen komt daardoor meer in de buurt van de nominale loonstijging te liggen. Dit is een belangrijke voorwaarde voor een minder sterke krimp van de particuliere consumptie.

De jaar-op-jaarstijging van het gemiddelde prijspeil nam af van 2,4% in september naar 1,6% in oktober (figuur 1). Met dank aan een lagere dollarprijs voor olie en een waardedaling van de dollar ten opzichte van de euro daalden benzineprijzen van 1,76 euro per liter in september naar 1,70 euro in oktober. Dit drukte de inflatie met 0,1%-punt.

Het overgrote deel van de lagere inflatie is echter toe te schrijven aan het wegvallen van het effect van de verhoging van het BTW-tarief in oktober vorig jaar. Daardoor is het gemiddelde prijspeil destijds fors verhoogd. Omdat een dergelijke verhoging dit jaar uitblijft, daalt de jaar-op-jaarvergelijking van het prijspeil fors. Dit wordt ook wel een basiseffect genoemd. Hetzelfde staat in januari 2014 te gebeuren, want dan is het een jaar geleden dat de energiebelasting en de assurantiebelasting werden verhoogd. Het neerwaartse effect op de inflatie daarvan zal groter zijn dan het opwaartse effect van accijnsverhogingen. Begin volgend jaar zal de inflatie dus nog een stukje verder dalen. Wij verwachten voor 2014 dan ook een aanzienlijk lagere inflatie, van gemiddeld 1½% tegenover 2½% in 2012 en 2013. Ook de komende jaren blijft de Nederlandse inflatie naar verwachting laag. Door de hoge werkloosheid zal de loongroei beperkt blijven en mede door de lage bezettingsgraad blijft de druk voor bedrijven om met lage prijzen de afzet op peil te houden groot.

De daling van de inflatie is een welkome ontwikkeling. De nominale loongroei is in de afgelopen twee jaar zeer gematigd gebleven terwijl de inflatie juist erg hoog was (figuur 1). De daling van de reële lonen is een belangrijke oorzaak geweest van de daling van het beschikbare inkomen van huishoudens (figuur 2). Door de forse daling komt de inflatie nu meer in de buurt van de loongroei te liggen. Daardoor zal de reële loondaling volgend jaar aanzienlijk kleiner zijn dan in de afgelopen twee jaar, waardoor dit een kleiner negatief effect heeft op de particuliere consumptie. De daling van de inflatie is in lijn met onze verwachtingen. Wij voorzien voor volgend jaar een iets minder grote daling van de particuliere consumptie, met 1½% in vergelijking met een verwachte krimp van 2% dit jaar. 

Figuur 1: Inflatie fors omlaag
Figuur 1: Inflatie fors omlaagBron: CBS
Figuur 2: Reëel beschikbaar inkomen sterk gedaald
Figuur 2: Reëel beschikbaar inkomen sterk gedaaldBron: CBS, Rabobank
Delen:
Auteur(s)

naar boven