RaboResearch - Economisch Onderzoek

This article is also available in English

Nederland: zwakte alom

Conjunctuurbeeld

Delen:

De Nederlandse economische activiteit lag in de afgelopen jaren lager dan eerder gedacht. Met uitzondering van 12K2 daalt het BBP-volume al sinds het tweede kwartaal van 2011. De recessie duurde in 13K2 waarschijnlijk voort. Zorgelijk is dat naast de krimp van de particuliere consumptie ook de uitvoer in april verder daalde. Daarmee sputtert in 13K2 de enige motor van de Nederlandse economie. De werkloosheid liep in april en mei verder op, zij het iets minder snel dan in de voorgaande maanden. De overheidsbegroting vertoonde in 13K1 door eenmalige inkomsten een overschot. Maar om volgend jaar een tekort van minder dan 3%-BBP te realiseren blijven aanvullende bezuinigingen nodig.

Jaar op jaar mutatie in %

Bron: CBS, Rabobank

Economie zwakker dan gedacht

Bij de tweede raming van het BBP-volume in het eerste kwartaal van 2013 rapporteerde het CBS een krimp van 0,4% k-o-k in plaats van de 0,1% daling die men eerder berekende. Omdat wij geen aanleiding zien om onze verwachtingen voor de komende kwartalen aan te passen, hebben wij onze voorspelling voor het BBP-volume in 2013 aangepast van 1% krimp naar 1,3% krimp. Een herziening van de geschatte economische activiteit in de voorgaande jaren leidde per saldo tot negatieve bijstellingen, waardoor het BBP-volume in het eerste kwartaal van dit jaar 0,7% lager lag dan eerder gedacht. Het nominale BBP was 0,3% lager.

Nederlands BBP-volume, % verschil met 08K1, gepubliceerde reeksen voor en na 28 juni 2013

Bron: CBS

Uitvoer daalt verder

Het uitvoervolume van goederen daalde in april met 1,3% m-o-m, de derde maand van dit jaar met een daling van meer dan 1%. Het invoervolume steeg juist, met 1,4% m-o-m. Daardoor is het momentum voor de uitvoer nu negatiever dan voor de invoer. Door de negatieve ontwikkeling tot en met april is de kans groot dat de uitvoer na stagnatie in het eerste kwartaal in het tweede kwartaal zal dalen, zodat de economie in 13K2 veel minder steun zal krijgen van de netto-uitvoer dan in de voorgaande twee kwartalen. Voor de tweede helft van het jaar verwachten wij door een einde van de recessie in het eurogebied en hogere groei elders in de wereld een opleving van de Nederlandse export.

Nederlandse invoer en uitvoer van goederen

Bron: CBS, Rabobank

Consumptie zakt terug

Het volume van de huishoudconsumptie daalde in april met 1,1% m-o-m. Daarmee is de stijging van 1% in maart weer teniet gedaan. In maart werd de consumptie opgestuwd doordat het gasverbruik door het koude weer hoger was dan normaal. Een terugval was daarom te verwachten. Omdat de gemiddelde temperatuur ook in het tweede kwartaal beneden het langjarig gemiddelde lag, verwachten wij dat de particuliere consumptie opnieuw tijdelijke steun gekregen heeft van relatief hoog gasverbruik. Wij verwachten echter dat dit effect kleiner zal zijn dan in het eerste kwartaal, waardoor de consumptie in het tweede kwartaal toch fors zal krimpen. Ook onderliggend blijft de trend neerwaarts.

Consumptievolume

Bron: CBS, Rabobank

Werkloosheid stijgt verder

Het werkloosheidspercentage nam in mei toe tot 6,6%. Daarmee bleef de stijging voor de tweede maand op rij beperkt tot 0,1%-punt. In het eerste kwartaal was maandelijks sprake van 0,2%-punt stijging. De krimp van de werkgelegenheid was iets minder groot dan in eerdere maanden. Daarnaast was een lichte daling van de beroepsbevolking een belangrijke reden voor de minder sterk stijgende werkloosheid. Door het uitblijven van economische groei en verdere bezuinigingen bij de overheid verwachten wij dat de werkgelegenheid dit en volgend jaar verder zal dalen en voorzien wij een stijging van de werkloosheid tot gemiddeld 6¾% in 2013 en 7½% in 2014.Werkloosheidspercentage

Bron: CBS

Meevaller voor overheidsbegroting in 2013

Het saldo op de overheidsbegroting vertoonde in 13K1 voor het eerst sinds 2008 een overschot. Dit werd bereikt door eenmalige inkomsten van een veiling van telecomfrequenties terwijl de kosten van de redding van SNS in tegenstelling tot de verwachtingen niet als overheidsuitgaven zijn geboekt. Bovendien keerde De Nederlandsche Bank dit jaar EUR 1,2 miljard extra dividend uit en bereikten de inkomsten uit minerale reserves door het koude weer een recordhoogte. Dit jaar zal het begrotingstekort waarschijnlijk op 2¾%-BBP uitkomen. Maar omdat het onderliggende saldo slechts beperkt verbeterd is, blijven aanvullende bezuinigingen nodig om het tekort volgend jaar onder de 3% te houden.

Inkomsten en uitgaven overheid, 4-kwartaals gemiddelde

Bron: CBS

Delen:
Auteur(s)

naar boven