RaboResearch - Economisch Onderzoek

This article is also available in English

Italië: langst genoteerde recessie mogelijk nog niet voorbij

Conjunctuurbeeld

Delen:

Het BBP is in 13K1 voor het zevende kwartaal op rij gekrompen, waardoor dit te boek staat als de langst durende recessie. Enkel de groeibijdrage van de voorraadvorming was positief, terwijl de overheidsconsumptie stagneerde. Wij verwachten in 13K2 opnieuw een negatieve BBP groei, maar wel in een gematigder tempo. Harde gegevens zoals de industriële productie, productieorders en detailhandel ondersteunen deze visie. Helaas zenden voorlopende indicatoren gemengde signalen uit, waardoor het moeilijk is om het tempo van de onderliggende verbetering te bepalen. Een verdere stijging van de staatsrente kan opnieuw zorgen baren om de houdbaarheid van de overheidsschuld en het herstel vertragen.

Jaar op jaar mutatie in %

Bron: Reuters EcoWin, Rabobank

Vele records gebroken, in negatieve zin

De economie is in 13K1 voor het zevende kwartaal op rij gekrompen (-0,6% k-o-k). De recessie van 1992 (van zes kwartalen) is hier-door niet meer de langst genoteerde in de geschiedenisboeken. Verder is de economische activiteit tussen 08K1 en 13K1 met maar liefst 8,7% afgenomen, met na Griekenland het meest van alle geïndustrialiseerde landen. Dit terwijl het tussen 2000 en 2008 in vergelijking met gelijkwaardige landen al de laagste groei optekende. Door het overdrachtseffect van afgelopen jaar zal het BBP in 2013 met 1,6% krimpen als de economie voor de rest van het jaar stagneert. De door de overheid voorspel-de krimp van 1,3% lijkt hierdoor gezien het troosteloze vooruitzicht te positief.

Verandering in BBP (2000-2008)

Bron: Reuters EcoWin

Bijdragen bestedingscomponenten stemmen somber

De particuliere consumptie en investeringen droegen evenals in het vorige kwartaal nega-tief bij aan de BBP groei. Enigszins positief is het nog dat de eerstgenoemde minder hard kromp dan in 12K4. De overheidsconsumptie stagneerde opnieuw en ook de netto handel deed de groei geen goed, ze liet deze met 0,1% afnemen. Bemerk dat dit niet enkel de schuld was van de appreciatie van de euro (2,6% op een handelsgewogen basis) tussen 12K4 en 13K1. Aangezien de voor-raadvorming in het vorige kwartaal de grootste belemmering voor groei was, komt het niet als een verrassing dat het in 13K1 positief bijdroeg. Al met al blijkt dat de belangrijkste groeifactoren nog steeds erg zwak presteren.

 Bijdragen aan de groei van het BBP

Bron: Reuters EcoWin

Harde data wijzen op betere vooruitzichten…

Hoewel wij ook in 13K2 een BBP-krimp verwachten, zal de intensiteit van de krimp lager zijn. Dit beeld wordt ondersteund door de harde data. Ten eerste was de daling van de industriële productie (IP) in april (-0,3% m-o-m) kleiner dan de gemiddelde daling van 0,9% in februari en maart. Merk op dat de IP in 13K2 zal krimpen tenzij het in mei en juni met gemiddeld 1,2% groeit. Ondertussen zijn de orders uit de maakindustrie gestegen in zowel maart (1,8%) als april (0,6%), na een daling in de voorgaande vier maanden. De handelsbalans steeg van €2,2 mrd in 13K1 naar €2,7 mrd in april. Tot slot daalde de waarde van de winkelverkopen in april met slechts 0,1%, na een daling van 0,9% in 13K1.

Industriële productie en BBP

Bron: Reuters EcoWin

…maar stemmingsindicatoren tonen diffuus beeld…

De meer actuele indicatoren van het producenten- en consumentenvertrouwen schetsen een gemengd beeld. Terwijl de Economisch Sentiment Indicator van de Europese Commissie (EC) steeg van 84,0 in mei naar 86,6 in juni, daalde ISTAT Economisch Sentiment Indicator juist van 80,2 in mei naar 76,1 in juni. De PMI maakindustrie steeg in juni van 47,3 naar 49,1. De PMI dienstensector van juni is nog niet gepubliceerd, maar deze index daalde tussen april en mei met 0,5. Het consumentenvertrouwen steeg van mei naar juni zowel op basis de ISTAT enquête (van 86,4 naar 95,7) als op basis van de EC enquête (van -32,2 naar -19,2). Kortom, er is meer data no¬dig om de mate van het herstel te beoordelen.

EC Economic Sentiment Indicator, ISTAT business confidence index, PMI maakindustrie en PMI diensten

Bron: Reuters EcoWin

...en verdere rentestijging kan zorgen baren

De recente stijging van de rente op Italiaanse staatsobligaties, ten gevolge van de verwachte afname van de kwantitatieve verruiming in de VS, is een groot risico voor de economische vooruitzichten. De rente (10-jaars) steeg met 63 basispunten tussen 22 mei (toespraak Bernanke) en 28 juni. Vorige week werd €5 mrd aan Italiaanse obligaties geplaatst tegen de hoogste rente in drie maanden. Aangezien het verschil met de Duitse rente niet veel opliep, is de Italiaanse stijging niet het gevolg van zorgen om de overheidsfinanciën. De ECB-president wist de rentes iets te laten dalen door te stellen dat ruim monetair beleid voorlopig zal aanhouden. Een verdere stijging kan het herstel echter schaden.

Italiaanse staatsrente en verschil met Duitse staatsrente (10jr)

Bron: Reuters EcoWin

Delen:
Auteur(s)

naar boven