RaboResearch - Economisch Onderzoek

This article is also available in English

Duitsland: is het herstel terug op het juiste spoor?

Conjunctuurbeeld

Delen:
  • Het Duitse BBP groeide met 0,1% k-o-k in het eerste kwartaal en werd voornamelijk gedreven door particuliere consumptie.
  • Het koude weer heeft het cijfer negatief beïnvloed, daarom zou het BBP in 13K2 kunnen meevallen door verhoogde bouwactiviteiten.
  • Het producentenvertrouwen nam licht toe, maar wijst nog steeds niet op een fors herstel.
  • Consumenten bleven positief gestemd met dank aan de robuuste arbeidsmarkt en de resulterende reële inkomensgroei. Samen met een hoge koopbereidheid is het aannemelijk dat particuliere consumptie sterk blijft.
  • Door de sterke binnenlandse vraag zal import waarschijnlijk harder groeien dan export.

jaar op jaar mutatie in %

Bron: Reuters Ecowin, Rabobank

BBP-groei in het eerste kwartaal viel tegen...

Het Duitse BBP groeide met 0,1% k-o-k in het eerste kwartaal van 2013. Opvallend was dat de groei voornamelijk door het binnenland werd gedreven. De particuliere consumptie was de belangrijkste groeidrijver, echter dit zou gedeeltelijk kunnen zijn veroorzaakt door het vroege tijdstip van Pasen, waardoor de bijbehorende bestedingen totaal in 13K1 vie-len. Investeringen blijven de economie hinde-ren, echter het cijfer werd negatief beïnvloed door de verminderde bouwactiviteiten als ge-volg van de opmerkelijk koude winter. Voorraadvorming droeg licht negatief bij aan de BBP-groei. Netto handel droeg positief bij, echter zowel export (-1,8%) als import (-2,1) zijn sterk afgenomen.

Bijdragen bestedingscomponenten BBP groei (%-punt)

Bron: Reuters EcoWin

…maar zou kunnen meevallen in het 2e kwartaal

De harde data van april schetsen een gemengd beeld. Aan de ene kant herstelde de industriële productie (+1,2% m-o-m vergeleken met gemiddeld 0,5% in 13K1). De maakindustrie orders namen echter af met 2,3% m-o-m, maar de data staat als volatiel bekend. De 3m/3m groei was positief en versnelde. Tegelijkertijd namen de orders in de bouwsector toe met 2,1% in april, wat suggereert dat de bouwactiviteiten weer toe-nemen na de lange en koude winter. In juni kreeg de bouw waarschijnlijk weer een terugslag als gevolg van de overstromingen in Zuid- en Oost-Duitsland. Vooruitkijkend blijven de condities voor de industrie positief vanwege stijgende huizenprijzen en lage rentes.

Orders maakindustrie en industriële productie

Bron: Reuters EcoWin

Consumenten zijn optimistischer dan producenten…

Indicatoren van het producentenvertrouwen verbeterden licht in juni. De samengestelde PMI steeg naar 50,9. De EC economisch sentiment indicator (ESI) steeg naar 99,8. Aangezien de gemiddelde niveaus van deze indicatoren in K2 gelijk waren aan K1 duiden ze nog niet op een fors groeiherstel. Het sentiment van consumenten blijft daarentegen erg hoog. De GfK consumentenvertrouwen indicator verbeterde naar 6,8 in juli wat het hoogste niveau is in bijna 6 jaar. Ook de recente data van detailhandelsverkopen (+0,8% m-o-m in mei) wijzen op een solide consumptiegroei in K2. Merk op dat deze data bekend staat om de volatiliteit ervan en dat het daarom niet altijd een betrouwbare indicator is. 

Producentenvertrouwen

Bron: Reuters EcoWin

…met dank aan de solide arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt blijft robuust. De werkloos-heid nam in mei af met 12.000 personen. Het percentage daalde in april van 6,9% naar 6,8% en bleef constant in mei. In het eerste kwartaal stegen de nominale lonen met 2,7% j-o-j (vergeleken met een gemiddelde stijging van 1,6% in de eurozone) als gevolg van de krapte van de arbeidsmarkt. Inflatie daalde naar gemiddeld 1,5% in 13K2 van 1,8% in 13K1 en zal naar verwachting stabiel blijven in de rest van het jaar. De GfK sub index van koopbereidheid is hoog en constant (36,5, ter vergelijking: het dieptepunt was 20,1 in december 2012). Dit is te danken aan een combinatie van lage rentes en een groot ver-trouwen in de eigen financiële toekomst.

Inflatie en nominale lonen

Bron: Reuters EcoWin

Netto handel wordt negatief

De handelsdata van april waren een positieve verrassing. De in maart al zichtbare, opwaart-se trend van zowel export als import continu-eert zich. De export (waardes) steeg met 1,7% m-o-m en import met 2,2%. Voor het huidige kwartaal verwachten wij dat de import sneller groeit (vanwege de hogere consumen-tenbestedingen) dan de export. Daarmee zou de contributie van netto export aan de BBP-groei negatief kunnen worden. Vooruitkijkend verwachten wij een langzaam herstel van de export. De eurozone ESI verbeterde sterk met 1,8 punten naar 91,3. De Duitse industrie ondervindt echter tegenwind van een minder hard groeiende Chinese economie en de zwakkere Japanse munt.

Bron: Reuters EcoWin

Delen:
Auteur(s)

naar boven