RaboResearch - Economisch Onderzoek

This article is also available in English

Spanje: lichtpuntjes dienen zich geleidelijk aan

Conjunctuurbeeld

Delen:

De afgelopen maanden zijn de lichtpuntjes voor de Spaanse economie geleidelijk wat sterker geworden. Allereerst zijn diverse stemmingsindicatoren met name in mei en juni gestegen,
uiteraard van nog altijd lage niveaus. Daarnaast zorgt het uitstel van de begrotingsdoelstellingen met twee jaar ervoor dat er niet extra bezuinigd hoeft te worden vanwege de tegenvallende groei. Daarentegen stelt de ontwikkeling van de export, voorheen een belangrijke bron van groei, sinds eind 2012 helaas teleur. Per saldo kan het einde van de recessie sneller komen dan eerder verwacht, maar achten wij het vertrouwensherstel niet sterk genoeg om een milde BBP-krimp te voorkomen in 13K2 en 13K3.

Jaar op jaar mutatie in %

Bron: Reuters EcoWin, Rabobank

Export kan BBP-groei minder ondersteunen

Het BBP kromp in 13K1 met 0,5% k-o-k. De binnenlandse bestedingen krompen beduidend minder fors dan in de voorgaande kwartalen. Opvallend was echter dat de netto export, in tegenstelling tot de afgelopen kwartalen, geen positieve bijdrage leverde aan het kwartaalcijfer. Dit kwam niet door hogere importen, maar door een teleurstellende exportontwikkeling. Het exportvolume kromp zowel in 12K4 als 13K1. De figuur laat zien dat dit voor veel eurozone lidstaten gold, wat een vertraagd effect kan zijn van de stijging van de handelsgewogen wisselkoers van de euro in 12H2. Verder blijkt dat de Spaanse exportsector in vergelijking met de eurozone sinds begin 2008 juist relatief goed presteerde.

Exportvolume, seizoensgecorrigeerd 

Bron: Reuters EcoWin

Industriële productie langzaam weg van krimp

De industriële productie (IP) is in april met 1,4% m-o-m gekrompen. Mede door de forse stijging in maart (+2,2% m-o-m) laat de 3m/3m ontwikkeling in april eindelijk weer eens groei zien, al is deze zeer bescheiden. Opvallend is dat de productie van consumptiegoederen, in tegenstelling tot de afgelopen maanden, een positieve bijdrage leverde aan de groei. De stabilisatie van de IP correspondeert met de door ondernemers verwachte stijging van de bezettingsgraad in de maakindustrie in 13K2 (realisatie nog niet bekend), zoals beschreven in ons vorige conjunctuurbeeld. Op basis van stijgende stemmingsindicatoren (volgende box) lijken de kwartalen van forse krimp van de IP voorlopig achter de rug.

Industriële productie, 3-maands gemiddelde, seizoensgecorrigeerd

Bron: Reuters EcoWin

Stemmingsindicatoren vinden weg omhoog

Het sentiment onder inkoopmanagers (PMI) is de afgelopen maanden sterk verbeterd. De PMI maakindustrie staat zelfs op 50 en dat is hoger dan de index voor de eurozone als geheel. De stijging komt mede doordat de subindex van (buitenlandse) orders de afgelopen twee maanden behoorlijk verbeterde. Andere stemmingsindicatoren laten een vergelijkbaar beeld zien. Zo steeg in juni de Economisch Sentiment Indicator van de EC fors naar het hoogste niveau in 16 maanden. Hoewel de huidige sentimentniveaus nog altijd duiden op milde BBP-krimp kan, als de verbetering van het sentiment doorzet, het einde van de recessie eind 2013 in zicht komen.

Inkoopmanagersindex, PMI, seizoensgecorrigeerd 

Bron: Reuters EcoWin

Inflatiestijging juni lijkt van korte duur

De inflatie steeg in juni naar 2,1%, van 1,7% in mei. Van de componenten is alleen bekend dat de energiebijdrage minder negatief was dan in april en mei. Deze minder negatieve bijdrage lijkt echter eenmalig omdat de olieprijs in juni 2012 kortstondig daalde en in juli van dat jaar juist fors steeg. Hierdoor zal de j-o-j verandering van de energieprijzen de komende maanden waarschijnlijk negatief blijven. Ook voor voedselprijzen verwachten wij de komende maanden een licht negatieve bijdrage aangezien deze prijzen sinds de herfst van vorig jaar geleidelijk zijn gedaald. De kerninflatie zal door de BTW-verhoging tot aan september hoog blijven. Per saldo voorzien wij een verdere daling van de inflatie.

Consumentenprijsindex 

Bron: Reuters EcoWin

Twee jaar extra voor begrotingsdoelstelling

Spanje heeft van de Europese Commissie (EC) twee jaar extra de tijd gekregen om te voldoen aan de begrotingsnorm van 3%-BBP. Vanuit economisch perspectief is dit verstandig. De vereiste structurele begrotingsinspanning voor de jaren 2013-2016 wordt gemiddeld 1%-BBP. Hoewel dit lager is dan vorig jaar blijft er sprake van een forse inspanning die de binnenlandse vraag onder druk blijft zetten. Wij zien overigens een substantieel risico dat de begrotingstekorten in de komende jaren hoger uitkomen dan de huidige doelstellingen. Allereerst is de BBP-groeiraming van de EC voor 2014 (0,9%) erg optimistisch. Daarnaast kunnen mogelijke bankherkapitalisaties het tekort verder opstuwen.

Begrotingstekort, realisatie en doelstelling

Bron: Reuters EcoWin, Europese Commissie

Delen:
Auteur(s)
Michiel Verduijn
Rabobank KEO
030 21 62666

naar boven