RaboResearch - Economisch Onderzoek

Vervelen

Column

Delen:

“De arbeid bevrijdt ons van drie grote rampen: de verveling, de ondeugd en de armoede” (Voltaire). Beleidsmakers over de hele wereld hebben deze woorden goed in de oren geknoopt en brood en spelen vervangen door werk, punt.

In de huidige, geglobaliseerde wereld , is arbeid een belangrijk concurrentie-instrument geworden. China heeft haar industriële politiek sinds het einde van de jaren ’70 kunnen baseren op een gigantisch onontgonnen arbeidsaanbod. Nu de lonen daar aan het stijgen zijn, nemen andere landen in de regio het stokje over als het gaat om het produceren van arbeidsintensieve goederen. China moet dus op zoek naar het bieden van een ander, concurrerend aanbod en zal steeds meer goederen gaan produceren in het hogere segment en goederen voor de binnenlandse markt.

Ook in andere ontwikkelingslanden is de focus sterk gericht op het concurrerend maken of houden van de arbeidsmarkt. Uit ons Special Report over Turkije blijkt dat het land een zeer grote uitdaging heeft in het bestrijden van de kosten die gemoeid zijn met de officiële arbeidsmarkt. Hierdoor werken veel mensen zwart, terwijl de arbeidsproductiviteit van deze zwarte arbeiders vele malen lager is dan van de witte arbeiders. Ook Brazilië heeft problemen. De economie wordt steeds minder concurrerend door de stijgende munt en het lage werkloosheidscijfer met bijbehorende loondruk. De uitdaging is om te zorgen voor hoger opgeleide werknemers om de kosten per eenheid product te drukken.

In Europa is de druk om te handelen nog groter. Met name de Spaanse jeugdwerkloosheid zou in de landen ten zuiden van de Middellandse Zee al tot gewelddadige conflicten hebben geleid. Zoals valt te lezen in het Themabericht over Spanje worden er maatregelen genomen om de arbeidsmarkt flexibeler te maken. Effecten mogen we helaas – gezien het trage economisch herstel in Europa – niet verwachten.

In de strijd tegen werkloosheid, van het grootste belang voor de sociale stabiliteit, moeten de korte termijn perspectieven niet uit het oog worden verloren. Procyclisch beleid waarbij de arbeidskosten worden gedrukt, en mensen minder bestedingsruimte hebben in een neergaande economie, zal niet leiden tot economisch herstel.

Ondanks de onzekerheden die de herbezinning op de arbeidsmarkt met zich meebrengt, blijft voor een enkeling de levenslange loopbaan bij een instituut  geborgd. Na een inwerktraject van ruim 45 jaar, mag Willem-Alexander zich eindelijk Koning gaan noemen. Dat hij zich maar niet mag gaan vervelen.

Delen:
Auteur(s)
Jeroen van IJzerloo
Rabobank KEO

naar boven