RaboResearch - Economisch Onderzoek

This article is also available in English

Nederland: wachten op herstel

Conjunctuurbeeld

Delen:

Naar verwachting kromp de omvang van de Nederlandse economie opnieuw in 13K2. De bijdrage van de internationale handel aan het BBP-volume valt waarschijnlijk laag of negatief uit. De consumptie werd in mei ondersteund door het hoge gasverbruik, maar dit effect valt volgende maand waarschijnlijk weg. De maakindustrie is het tweede kwartaal begonnen met een krimp. In de tweede helft van dit jaar trekt de economische groei naar verwachting aan onder aanvoering van een aantrekkende wereldhandel. Desondanks krimpt het BBP-volume in 2013 naar verwachting met 1¼%. In 2014 zal er eveneens geen sprake zijn van economische groei.

Jaar op jaar mutatie in %

Bron: CBS Rabobank

Uitvoergroei trekt aan

Het exportvolume van goederen is in mei met 3,4% m-o-m toegenomen. Maar omdat deze groei volgde op een krimp van 1,4% april valt de exportgroei over het tweede kwartaal als geheel naar verwachting tegen. De invoer van goederen nam in mei met 2,6% m-o-m toe, na een groei van 2,7% in april. Omdat de uitvoergroei in april en mei achterbleef bij de invoergroei, droeg de internationale handel in 13K2 waarschijnlijk maar beperkt bij aan het BBP-volume of trok er zelfs van af. Voor de tweede helft van dit jaar verwachten we een hogere uitvoergroei door een einde aan de recessie in het eurogebied en hogere groei in de rest van de wereld.

Invoer en uitvoer

Bron: CBS, Rabobank

Bezettingsgraad verbetert

De productie van de maakindustrie nam in mei met 0,5% m-o-m af, na een magere groei in april. Bij een gelijkblijvende productie in juni komt de groei in het tweede kwartaal uit op
-0,2% k-o-k, aanmerkelijk beter dan de krimp van 1,7% in 13K1. De inkoopmanagersindex (PMI) steeg in juli tot boven de 50 en bereikte de hoogste stand in twee jaar. Dit ondersteunt onze verwachting dat een mild exportgeleid herstel van de productie op handen is. Ondanks de weinig florissante productiecijfers nam de bezettingsgraad van de maakindustrie toe van 75,6% in april tot 77,4% in juli. De bezettingsgraad is echter nog steeds erg laag waardoor de bedrijfsinvesteringen nog zwak zullen blijven.

Bezettingsgraad

Bron: CBS

Gasverbruik ondersteunt consumptie

De consumptie van huishoudens is in mei gestagneerd, na een krimp van 1,2% m-o-m in april. Het consumptievolume werd in mei ondersteund door het ongewoon koude weer, wat in een hoger gasverbruik resulteerde. Omdat het in juni niet ongebruikelijk koud was, verdwijnt dit opwaartse effect volgende maand waarschijnlijk. Dit betekent dat de consumptieve bestedingen in het tweede kwartaal waarschijnlijk zijn gekrompen, terwijl er in het eerste kwartaal nog sprake was van een lichte groei van 0,1%. Ook voor de rest van het jaar en volgend jaar verwachten wij een neerwaartse trend door een verdere daling van het reëel beschikbaar huishoudinkomen.

Consumptie huishoudens

Bron: CBS, Rabobank

Consumentenvertrouwen krijgt opnieuw een tik

Het consumentenvertrouwen kwam in juli uit op -38, een verslechtering van 2 punten ten opzichte van juni. Het was de tweede maand op rij waarin het consumentenvertrouwen verslechterde. Het oordeel van consumenten over het economische klimaat verslechterde met 4 punten en kwam uit op -57. De daling viel toe te schrijven aan een verslechtering van de sub-index 'economische situatie komende 12 maanden'. De koopbereidheid bleef in juli steken op hetzelfde niveau als in de maand ervoor. De sub-index 'financiële situatie de komende 12 maanden' verslechterde echter met 4 punten. Van een vertrouwensherstel is dus nog geen sprake.

Consumentenvertrouwen

Bron: CBS

Werkloosheid stijgt verder

Het werkloosheidspercentage nam in juni met 0,2%-punt toe tot 6,8%. Een krimpende werkgelegenheid en een stijgende beroepsbevolking droegen in gelijke mate bij aan de stijging. Wel was de absolute krimp van de werkgelegenheid lager dan in de twee voorgaande maanden. In 13K2 als geheel nam de werkloosheid met 0,4%-punt toe, iets minder dan de stijging van 0,6%-punt in het eerste kwartaal. Door overheidsbezuinigingen en het uitblijven van economische groei neemt de werkgelegenheid dit en volgend jaar verder af. Hierdoor neemt de werkloosheid naar verwachting verder toe van 6¾% dit jaar naar 7½% volgend jaar.

Werkloosheid, werkgelegendheid en arbeidsaanbod

Bron: CBS

Delen:
Auteur(s)

naar boven