RaboResearch - Economisch Onderzoek

18 september 2019

Vanuit de Troonrede tijdens Prinsjesdag is de boventoon positief. De Koning gaf weliswaar een winstwaarschuwing door onzekerheden rond de Brexit en de escalatie van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, maar er is nog economische groei. De overheid stimuleert de economie de komende jaren, onder meer met een flinke lastenverlichting voor huishoudens. En op het gebied van de woningmarkt komt het kabinet met ambitieuze plannen, zowel voor de huur- als de koopmarkt.

Prinsjesdag 2019: kabinet pakt uit
Het kabinet pakt uit met lastenverlichtingen en extra uitgaven. Dit komt de groei in aankomende guurdere jaren ten goede. De begrotingsregels worden hierbij wel aan de kant gezet. 

Prinsjesdag 2019: vooral werkenden gaan erop vooruit
Volgens ramingen van het Centraal Planbureau gaan alle huishoudens erop vooruit, door een toename van de reële lonen en door beleid. Dit is erg welkom, want de inkomens van huishoudens groeiden voorheen minder hard dan de economie. 

Prinsjesdag 2019: reddingsboei voor de woningmarkt?
Het kabinet toont daadkracht met de aangekondigde financiële impuls van 2 miljard euro om de woningbouw te stimuleren. Het oplossen van het woningtekort vraagt om een lange adem, onder andere door de stikstofuitspraak en het tekort aan bouwvakkers. 

Achtergrondstudie
Arbeidsmarktbeleid: Koolmees doet wat hij belooft
Het kabinet maakt vast werk goedkoper en iets minder vast en geeft kwetsbare groepen werkenden iets meer zekerheid, in lijn met de plannen uit het regeerakkoord. Meer beleid is nodig voor duurzame inzetbaarheid en voor een inclusieve arbeidsmarkt.

Wat betekent Prinsjesdag 2019 voor jou en je portemonnee?
Lees het op rabobank.nl/prinsjesdag.