RaboResearch - Economisch Onderzoek

Blijf op de hoogte met de RaboResearch Economiepodcasts

Blijf op de hoogte van de economische ontwikkelingen in Nederland en daarbuiten met de RaboResearch Economie podcasts. Luisteren naar deze podcasts is een snelle en gemakkelijke manier om kennis te maken met het economisch onderzoek van de Rabobank.

De podcasts zijn ook te beluisteren via onder meer iTunesSpotify, LibSyn en in de iPhone-app RaboCasts.

Beluister de podcasts hieronder.

Klimaatbeleid ECB: van ‘Greed is good’ naar ‘Green is good’
Onlangs kondigde de voorzitter van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, aan dat de ECB klimaatverandering voortaan meeneemt in haar monetaire beleid. Waarom doet zij dat? Wat zijn de gevolgen voor de economie en wat gaan wij daarvan merken? En wordt het klimaat hier eigenlijk mee geholpen? In deze podcast geven Alexandra Dumitru en Bas van Geffen antwoord op deze vragen. Interviewer: Hyung-Ja de Zeeuw.


Geopolitieke scenario’s voor 2030 en de betekenis voor de mondiale voedselketen
RaboResearch heeft onlangs een serie geopolitieke scenario’s voor 2030 ontwikkeld, waarbij is gekeken naar economische, financiële, militaire en culturele ontwikkelingen. In deze podcast praten Jan Lambregts en Justin van der Sluis over de betekenis van deze scenario’s voor de mondiale voedselketen in 2030. Interviewer: Ester Barendregt.

 

Wat gebeurt er met al dat extra coronaspaargeld?
Door de lockdownmaatregelen hebben huishoudens veel geld overgehouden. In Nederland is het geld dat zij op spaar- en betaalrekeningen stallen met 47 miljard toegenomen in het eerste jaar na het uitbreken van de coronacrisis. Dat is ruim twee keer zoveel als het jaar ervoor. Ook in de eurozone hebben huishoudens veel extra gespaard. Bij wie zit het geld en wat gaan ze ermee doen? Een podcast met Carlijn Prins en Elwin de Groot. Interviewer: Nic Vrieselaar.


Voor- en nadelen van coronasteun aan Nederlandse bedrijven

De coronapandemie noopte de Nederlandse overheid tot omvangrijke steunpakketten voor bedrijven. Daarmee wist zij de schade aan de economie te beperken. Maar hoe zag deze steun eruit en zitten er ook nadelen aan? Een podcast met Lize Nauta, Jesse Groenewegen en Wouter van Eijkelenburg. Interviewer: Sjoerd Hardeman.


De belofte van groene waterstof
Groene waterstof heeft de toekomst. Althans, zo lijkt het als je kijkt naar het aantal initiatieven op dit gebied in de wereld. Ook Nederland doet mee. Met onze ligging aan de Noordzee en de uitgebreide gasinfrastructuur en kennis lijken wij ideaal gepositioneerd om te profiteren van de toekomstige groene waterstofeconomie. Maar voor dat het zover is moet er eerst nog een aantal hordes worden genomen. Een podcast over de wondere wereld van groene waterstof met Hyung-Ja de Zeeuw. Interviewer: Otto Raspe.

 

Wat is brede welvaart en waar is deze het hoogst?
Wat is brede welvaart en waarom is het belangrijk om deze te meten? Waar in Nederland is zij het hoogst en in welke regio’s liggen de uitdagingen? En wat voor effecten heeft de coronacrisis op onze brede welvaart? Een podcast met Rogier Aalders en Sjoerd Hardeman. Interviewer: Ester Barendregt.

 

Overheid: investeer ons nu uit de crisis
Met gerichte overheidsinvesteringen in research & development (R&D, onderzoek en ontwikkeling), onderwijs en infrastructuur is het mogelijk de huidige schade aan de economie teniet te doen. En bovenal: sterker uit de crisis te komen. Een podcast met Hugo Erken, Frank van Es en Erik-Jan van Harn. Interview: Ester Barendregt.

 

Inflatie blijft op korte termijn beperkt
De inflatie in de eurozone bereikte begin dit jaar het hoogste niveau sinds de pandemie. Tijdens de pandemie was zelfs een tijdje sprake van deflatie. Maar de inflatie in ons land en de rest van de eurozone is momenteel nog steeds gematigd. In deze podcast vertelt Elwin de Groot over de inflatieontwikkelingen voor dit en volgend jaar. Interviewer: Maartje Wijffelaars.

 

Wat betekent de EU-China investeringsdeal voor Europa en Nederland?
Het investeringsverdrag tussen de EU en China zou op papier meer toegang voor EU-bedrijven moeten bieden tot China en een gelijker speelveld creëren. In de praktijk bestaat volgens Maartje Wijffelaars en Raphie Hayat het risico dat het een mislukking wordt voor de EU. En Lize Nauta legt uit wat het verdrag voor Nederland kan betekenen. Interviewer: Hugo Erken.

 

Coronacrisis splijtzwam voor transitie naar een nieuwe economie
Om competitief en relevant te blijven, zullen bedrijven mee moeten in de transitie naar een nieuwe economie. Deze is duurzaam en inclusief. Met nieuwe data hebben Daniël Poolen en Sjoerd Hardeman deze nieuwe economie gemeten. Wat blijkt? Het Nederlandse bedrijfsleven scoort maar net een voldoende: een 5,7. Er moeten dus nog bergen worden verzet. Interviewer: Otto Raspe.

 

Geopolitieke kansen en bedreigingen voor Nederland
De toenemende rol van geopolitiek in de economie brengt zowel bedreigingen als kansen met zich mee. Nederland heeft volgens Erik-Jan van Harn en Wouter van Eijkelenburg een goed uitgangspunt door zijn sterke concurrentiepositie maar ook kwetsbaarheden zoals de afhankelijkheid van bepaalde buitenlandse goederen en diensten. Interviewer: Maartje Wijffelaars.

 

Het hoe en waarom van digitaal centralebankgeld (CBDC)
Wereldwijd onderzoeken centrale banken de mogelijkheden van digitaal centralebankgeld (CBDC). Het is een complex onderwerp. Zo zijn de voordelen van CBDC niet altijd duidelijk en kunnen er ook nadelen aan zitten. Maar in een snel digitaliserende wereld is nietsdoen ook voor een centrale bank geen goede optie, aldus Wim Boonstra. Interviewer: Maartje Wijffelaars.


Verenigingsleven hangt samen met welzijn, maar staat onder druk door corona
Nederlanders die betrokken zijn bij een vereniging blijken tevredener met hun sociale leven en vinden de dingen die ze in hun leven doen meer de moeite waard. Maar tijdens de corona-lockdowns lijken ze zich volgens Carlijn Prins, Sjoerd Hardeman en Nic Vrieselaar juist eenzamer te voelen. Interviewer: Otto Raspe.

 

Praten over financiële problemen doen we vooral met onze partner
Zo’n 39 procent van de Nederlanders tussen de 20 en 75 jaar zegt niet te praten met goede vrienden of familie bij financiële problemen of twijfels over geldzaken. Tegen hun partner zijn Nederlanders een stuk openhartiger. Dat geldzaken grotendeels binnenshuis blijven, kan volgens Carlijn Prins en Nic Vrieselaar snellere oplossingen bij financiële problemen in de weg staan. Interviewer: Leontine Treur.Welke impact heeft corona op onze regio’s?
Nederland is meer dan de Randstad. Welke regio’s floreerden de afgelopen jaren en waarom? En welke impact heeft corona op onze regio’s, in krimp en vermindering van woon-werkverkeer door het thuiswerken? Je hoort het allemaal in deze economiepodcast met Frits Oevering en Otto Raspe.De EU Taxonomie: een nieuwe groene taal voor bedrijven
De EU Taxonomie is een nieuwe groene taal die helpt duurzame investeringen te identificeren. Grote bedrijven binnen de EU zijn binnenkort verplicht te rapporteren welk deel van hun omzet en uitgaven hiermee in lijn zijn. Een podcast met Daniël Poolen. Interviewer: Karolina Ryszka.Trump versus Biden: economische impact van tegenovergestelde beleidsagenda’s
Op 3 november gaan de Amerikanen naar de stembus om hun 46ste president te kiezen voor de komende vier jaar. Het beleid van Trump is vooral gericht op lagere belastingen, terwijl Biden de overheidsuitgaven en belastingen juist wil verhogen. In deze podcast belichten Hidde Sevinga en Michiel van der Veen de economische impact van deze tegenovergestelde beleidsagenda’s. Interviewer: Maartje Wijffelaars.

 

Wereldeconomie op de golven van onzekerheid
Lijkt de wereldeconomie haar dieptepunt te hebben bereikt of moet het ergste nog komen? De onzekerheden zijn in ieder geval groot en hangen volgens Hugo Erken en Raphie Hayat samen met de tweede en derde coronagolf, op de loer liggende negatieve effecten op arbeidsmarkt en productiviteit, en oplopende geopolitieke spanningen. Interviewer: Karolina Ryszka.Vangnetten van flexwerkers: vooral oproep- en uitzendkrachten financieel kwetsbaar
Uit een enquête onder bijna 12.000 20- tot 45-jarigen blijkt 35 procent van de flexwerkers minder dan 2.500 euro spaargeld te hebben. Vooral oproep- en uitzendkrachten, en werknemers met een tijdelijk contract hebben weinig spaargeld. Volgens Carlijn Prins en Leontine Treur zijn zij in deze coronacrisis financieel extra kwetsbaar. Interviewer: Sjoerd Hardeman.


Presteren data-gedreven bedrijven beter?

In hoeverre gebruiken Nederlandse bedrijven data voor hun besluitvorming? En worden hun prestaties hier ook daadwerkelijk beter van? Jesse Groenewegen en Sjoerd Hardeman zochten het uit. Interviewers: Lize Nauta en Frank van Es.
De Duitse versus de Nederlandse (auto-)industrie

Anders dan in Nederland domineert de industrie de Duitse economie. Met name de auto-industrie is er groot. Maar het gaat niet zo goed met de Duitse (auto-)industrie en daar heeft Nederland volgens Lize Nauta en Erik-Jan van Harn ook last van. Interviewers: Ester Barendregt en Otto Raspe.


Trump en de tarieven op Europese auto’s
Nu de inkt van de fase 1-deal tussen de VS en China droog is, valt te verwachten dat Trump zijn pijlen op Europa gaat richten. Wat betekent dit volgens Maartje Wijffelaars en Erik-Jan van Harn voor de tarieven op Europese auto’s? Hoor het in deze podcast. Interviewers: Ester Barendregt en Otto Raspe.Nederlands investeringsfonds: gratis geld en gratis groei?
Veel is er al gesproken over een investeringsfonds voor de Nederlandse economie. Volgens Ester Barendregt en Menno Middeldorp is het goed nieuws dat ons kabinet nu echt werk wil maken van het verdienvermogen van Nederland op de lange termijn. Zij laten in deze podcast hun licht schijnen op hoe zo’n investeringsfonds er uit zou kunnen zien. Interviewers: Carlijn Prins en Boyd Biersteker.
Huurders hebben meer moeite met sparen dan huiseigenaren
Waarom sparen huurders zoveel minder dan huiseigenaren? Volgens Carlijn Prins en Nic Vrieselaar ervaren huurders hun hoge vaste lasten als belangrijkste belemmering om (meer) te sparen. En dit terwijl je tegenwoordig relatief veel eigen geld nodig hebt om een huis te kunnen kopen. Een podcast over ‘Generation Rent’. Interviewers: Karolina Ryszka en Menno Middeldorp.Misvattingen houden verduurzaming woningen tegen
Nederlandse huiseigenaren verduurzamen hun woning slechts mondjesmaat. Zo zijn in de helft van alle huizen de afgelopen vijf jaar geen energiebesparende maatregelen genomen. De verduurzaming van de woningvoorraad gaat dan ook minder snel dan nodig om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen. Volgens Carola de Groot en Karolina Ryszka komt dit deels door enkele hardnekkige misvattingen. Interviewer: Menno Middeldorp.De impact van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB)
De invoering van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) maakt vaste contracten goedkoper en iets minder vast. Flexibele contracten worden duurder en iets minder flexibel. Zo krijgen oproepkrachten meer rechten. In deze podcast bespreken Leontine Treur en Bas van Bommel de mogelijke impact van de WAB, onder meer op verschillende sectoren. Interviewers: Lisanne Spiegelaar en Boyd Biersteker.

 
Kwaliteit Nederlandse managementpraktijken verschilt per regio
Beter management leidt tot betere bedrijfsprestaties. Tegelijkertijd zien Jesse Groenewegen en Sjoerd Hardeman dat de kwaliteit van management tussen de Nederlandse regio’s verschilt. En managers in de Randstad blijken hun kwaliteiten meer te overschatten dan elders in het land. Interviewers: Lisanne Spiegelaar en Boyd Biersteker.

 
Beter management leidt tot hogere productiviteit
Om de kwaliteit van het management bij Nederlandse bedrijven te verbeteren, is gericht beleid nodig. Goed beleid kan volgens Jesse Groenewegen en Sjoerd Hardeman vervolgens een bijdrage leveren aan de productiviteitsverhoging in ons land. Interviewers: Lize Nauta en Otto Raspe.Over de handelsoorlog en productieverplaatsing uit China
Onzekerheid door de handelsoorlog tussen de VS en China zal de verplaatsing van buitenlandse productie uit China versnellen. In deze podcast vertellen Raphie Hayat en Björn Giesbergen welke landen in de regio hiervan hoogstwaarschijnlijk zullen profiteren. Interviewers: Ester Barendregt en Boyd Biersteker.


Huizenbezit onder jonge middeninkomens duikt omlaag
Het eigenwoningbezit onder jonge middeninkomens is in slechts zes jaar tijd gedaald van 62 naar 47 procent. Volgens Carola de Groot en Nic Vrieselaar willen deze huishoudens doorgaans wel kopen, maar lijkt de kloof tussen hun inkomen en de huizenprijzen te groot geworden. Interviewers: Barbara Broeks en Raphie Hayat.Wat kan de dollar vervangen als wereldmunt?
De wereldeconomie kan stabieler worden als deze wordt voorzien van een objectief valuta-anker. Zo’n anker is beschikbaar. Toch zal het volgens Wim Boonstra nog lang duren voordat de dollar door een betere wereldmunt wordt vervangen. Interviewers: Lisanne Spiegelaar en Menno Middeldorp.


Attitudes hangen samen met spaargedrag
Economen en psychologen wijzen er vaak op dat mensen positief staan tegenover sparen. Velen vinden spaargeld inderdaad belangrijk, maar niet iedereen vindt sparen leuk. Terwijl dat laatste nauwer samenhangt met spaargedrag, zo leggen Carlijn Prins en Nic Vrieselaar in deze podcast uit. Interviewers: Lize Nauta en Raphie Hayat.Over duurzaamheid en circulaire economie
Het onderwerp duurzaamheid is steeds vaker in het nieuws en Nederland heeft ambitieuze doelstellingen. Daarom praten Karolina Ryszka en Tara Janssen u in deze podcast bij over onder meer de grootste milieu-uitdagingen en de mogelijkheden van de circulaire economie. Interviewers: Lize Nauta en Raphie Hayat.Internationale concurrentie beperkt ruimte om lonen te verhogen
In de meeste Nederlandse bedrijfstakken die blootstaan aan internationale concurrentie is de loonruimte een stuk kleiner wanneer rekening wordt gehouden met de ontwikkelingen bij de internationale top in die bedrijfstak (de frontier). Hugo Erken en Boyd Biersteker gaan in deze podcast dieper op dit fenomeen in. Interviewers: Lize Nauta en Leontine Treur.


Brede welvaart voor het eerst hoger dan voor de crisis

De brede welvaart is voor het eerst hoger dan voor de crisis. De groei van de brede welvaart komt volgens Rogier Aalders en Sjoerd Hardeman door de lagere werkloosheid en de hogere inkomens en is het hoogst in Noord-Drenthe, Zuidwest-Friesland en Het Gooi en Vechtstreek. Interviewers: Maaike van Leeuwen en Raphie Hayat.


De Libra is een welkome aanvulling op het financiële stelsel

Onlangs kondigde een consortium onder leiding van Facebook de introductie van een nieuwe cryptovaluta aan, de Libra. Anders dan de meeste andere crypto’s zal de Libra geheel worden gedekt door financiële activa, legt Wim Boonstra in deze podcast uit. Interviewers: Lisanne Spiegelaar en Menno Middeldorp.
Alternatieve financieringsvormen blijven groeien

Alternatieve financieringsvormen zijn ook het afgelopen jaar in omvang toegenomen. Lize Nauta en Rudmer Hoekstra bespreken in deze podcast de trends van alternatieve financieringsvormen aan de hand van de verschillende levensfases van een MKB-bedrijf. Interviewers: Ester Barendregt en Menno Middeldorp.


Wat doet ertoe voor goed management?
Goed management doet ertoe. Maar wat doet ertoe voor goed management? In deze podcast beantwoorden Jadé Dieteren en Jesse Groenewegen deze vraag aan de hand van het P.I.M.P.-raamwerk. P.I.M.P. staat voor perception, inspiration, motivation en persuasion. Interviewers: Boyd Biersteker en Raphie Hayat.
Jongvolwassenen op de Nederlandse woningmarkt
Van de huishoudens jonger dan 35 jaar met verhuisplannen gaf in 2018 46 procent aan het liefst voor een koophuis te willen gaan. De hoge prijzen lijken hen dus niet af te schrikken. Willen kopen betekent echter niet per se ook kunnen kopen, aldus huizenmarkteconoom Carola de Groot. Interviewers: Leontine Treur en Boyd Biersteker.

 
Adoptie van technologie draagt bij aan succes Nederlands bedrijfsleven
Internationaal gezien adopteren Nederlandse bedrijven relatief vaak nieuwe digitale technologieën, maar het MKB loopt achter op het grootbedrijf. Digitalisering draagt bij aan de groei van de economie, maar is niet vanzelfsprekend. Sjoerd Hardeman licht toe. Interviewers: Leontine Treur en Raphie Hayat.


Hoe kan het kabinet de inkomsten uit een CO2-heffing het beste uitgeven?
Het kabinet heeft een CO2-belasting voor de industrie aangekondigd. In deze podcast leggen Karolina Ryszka en Jesse Groenewegen uit wat het met de belastingopbrengsten zou kunnen doen en welke effecten de individuele opties hebben. Interviewers: Barbara Broeks en Tara Janssen.


Hoe de EMU te versterken?
Binnen de huidige wettelijke constellatie kan de Economische en Monetaire Unie (EMU) aanzienlijk worden versterkt. Maar er is meer nodig, zoals de gezamenlijke financiering van overheidsschuld door gemeenschappelijke schulduitgifte, in deze podcast met Wim Boonstra door interviewer Menno Middeldorp ook wel aangeduid als Boonstra-bonds. Tweede interviewer: Carlijn Prins.


Economische verschillen tussen Nederlandse provincies
Het aandeel van de Randstad-provincies en Noord-Brabant in de Nederlandse werkgelegenheid en productiewaarde is groot. De opbrengst van deze bedrijvigheid komt niet alleen ten goede aan deze regio's zelf, maar door woon-werkverkeer en uitkeringen ook aan de inwoners van de andere provincies. Frits Oevering legt uit. Interviewers: Maaike van Leeuwen en Menno Middeldorp.


Hoe goed zijn managers in de retail?
Managers in de Nederlandse retail doen het objectief gemeten minder goed dan die in de industrie, zo blijkt uit ons onderzoek. Volgens Jesse Groenewegen en Pieter Weijnen is het voor het verhogen van hun managementkwaliteit allereerst van belang dat retailers zich bewust worden van de kwaliteit van hun huidige praktijken. Interviewers: Tara Janssen en Raphie Hayat.
Hoe vergaat het de Britse economie twee jaar na het Brexit-referendum?

Twee jaar na het Brexit-referendum lijkt het erop dat de Britse economie niet echt te lijden heeft onder het besluit de EU te verlaten. Maar schijn bedriegt, want hoewel het VK niet in recessie is, viel het land qua economische groei terug van koploper tot hekkensluiter van de G7. Alexandra Dumitru en Stefan Koopman leggen uit.
Interviewers: Leontine Treur en Raphie Hayat.
Geldschepping en de banken
In ons land wordt contant geld steeds minder gebruikt. Het is in de meeste gevallen sneller, eenvoudiger, veiliger en goedkoper om uw bankrekening te gebruiken. Het saldo daarop is het girale geld. En dat wordt niet door de overheid, maar via commerciële banken in omloop gebracht. In deze podcast legt Wim Boonstra uit hoe het zit met banken en geldschepping. 
Interviewers: Carlijn Prins en Menno Middeldorp. 
Wat is de invloed van eurosceptische partijen in het Europees Parlement?

Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement zal volgens recente peilingen ongeveer 38 procent van de stemmen naar anti-EU-partijen gaan. Eurosceptici zijn verdeeld over het politieke spectrum, maar zullen volgens Ester Barendregt en Koen Verbruggen de Europese integratie wel verder vertragen.
Interviewers: Barbara Broeks en Raphie Hayat.
Financiële markten negeren geopolitieke risico’s niet

Geopolitieke risico’s nemen toe, maar financiële markten lijken onbezorgd. Menno Middeldorp en Lize Nauta bespreken in deze podcast hun Engelstalige onderzoek naar de impact van geopolitieke risico’s op de obligatie- en (Nederlandse) aandelenmarkten.
Interviewers: Lisanne Spiegelaar en Raphie Hayat.
Waarom CO2-beprijzing een goed idee is

Veel economen denken dat CO2-beprijzing de beste manier is om de uitstoot van CO2 te reduceren. Dit kan met een emissierechtenhandelssysteem (ETS) of met CO2-belasting. Karolina Ryszka legt in deze podcast uit waarom zij voorstander is van laatstgenoemde.
Interviewers: Tara Janssen en Menno Middeldorp.


Consumptie reageert sterkt op stijgende huizenprijzen

Onderzoek van RaboResearch laat zien dat er een significant verband bestaat tussen de stijging van de huizenprijzen en de consumptie van huishoudens in Nederland. Volgens Lisanne Spiegelaar gaan huiseigenaren van elke euro die de waarde van de eigen woning stijgt zo’n 4 cent extra consumeren.
Interviewers: Lize Nauta en Menno Middeldorp.


Het hoe en waarom van cryptovaluta

Wat zijn cryptovaluta? Hoe werken ze? En waarom zijn ze zo slecht voor het milieu? Georges de Boeck gaat in op de achtergronden ervan aan de hand van de tot nog toe bekendste cryptovaluta: Bitcoin.
Interviewers: Carlijn Prins en Menno Middeldorp.


De groene energietransitie en de polder
Nederland is hekkensluiter van Europa op het gebied van hernieuwbare energie. Met het Akkoord van Parijs in het achterhoofd en de wanhoop van de Groningers vers in het geheugen besloot de regering in 2018 dat het roer radicaal om moest. Er kwam een Klimaatwet. Volgens Hyung-Ja de Zeeuw de strengste ter wereld.
Interviewers: Karolina Ryszka en Menno Middeldorp.


De economische transitie van China
In 2018 gaven Chinese beleidsmakers nog aan hun focus te verschuiven van hoge economische groei naar de kwaliteit van de economische groei. Daardoor zou er meer aandacht komen voor milieuvervuiling, inkomensongelijkheid en financiële stabiliteit. Björn Giesbergen gaat in op de uitdagingen van China voor de komende jaren.
Interviewers: Carlijn Prins en Raphie Hayat.


Personeelsmanagement en krapte op de arbeidsmarkt

Steeds meer bedrijven geven aan dat krapte op de arbeidsmarkt een belemmering vormt voor hun activiteiten. Tegelijkertijd zien we dat er voor Nederlandse bedrijven nog veel te halen valt uit hun managementpraktijken in het algemeen en personeelsmanagement in het bijzonder. Volgens Jadé Dieteren is meer aandacht voor personeelsmanagement dan ook noodzakelijk.
Interviewers: Carlijn Prins en Hugo Erken.


De yieldcurve en de Amerikaanse economie

De Amerikaanse yieldcurve is momenteel heel vlak, omdat de korte rente niet veel lager is dan de lange rente. Philip Marey legt uit dat dit een voorteken kan zijn van een recessie in de VS. 
Interviewers: Hugo Erken en Raphie Hayat.


Meer spaargeld door betere spaargewoonten en zelfbeheersing

Uit ons onderzoek blijkt dat ruim een derde van de Nederlanders tussen de 20 en 45 jaar minder dan 3.000 euro spaargeld heeft. Carlijn Prins legt uit dat spaargeld belangrijk is voor de financiële weerbaarheid op korte termijn én voor langeretermijndoelen zoals de aanschaf van een huis of de studie van kinderen. 
Interviewers: Ester Barendregt en Menno Middeldorp.


Kwaliteit van managementpraktijken
Nederland scoort hoog, maar zeker niet top op de internationale ranglijst van managementpraktijken. Volgens Sjoerd Hardeman kan beter beleid bij overheid en bedrijven al helpen. 
Interviewers: Carlijn Prins en Nic Vrieselaar.


Nobelprijswinnaar Romer en de endogene groeitheorie

Nobelprijswinnaar Paul Romer ontvangt de prijs voor zijn bijdrage aan de endogene groeitheorie en dat is volgens Hugo Erken meer dan terecht. Want economen kunnen vandaag de dag nog steeds veel van hem leren. 
Interviewers: Carlijn Prins en Nic Vrieselaar.


Nobelprijswinnaar Nordhaus en de CO2-prijs

Nobelprijswinnaar William Nordhaus maakte het voor het eerst mogelijk om een prijskaartje aan klimaatschade te hangen. In deze podcast praat Karolina Ryszka u bij. 
Interviewers: Carlijn Prins en Raphie Hayat.

Het belang van het Europees Parlement
Het Europees Parlement is belangrijk binnen de Europese besluitvorming, bijvoorbeeld op het gebied van handel, landbouwbeleid en EU-begroting. Koen Verbruggen en Ruud Schers leggen uit. 
Interviewer: Raphie Hayat.


Huizenprijzen en de media

Heeft de manier waarop media berichten over de huizenmarkt effect op de prijzen van woningen? Volgens Jesse Groenewegen wel.
Interviewers: Raphie Hayat en Koen Verbruggen.

De EU Taxonomie: een nieuwe groene taal voor bedrijven

De EU Taxonomie is een nieuwe groene taal die helpt duurzame investeringen te identificeren. Grote bedrijven binnen de EU zijn binnenkort verplicht te rapporteren welk deel van hun omzet en uitgaven hiermee in lijn zijn. Een podcast met Daniël Poolen. Interviewer: Karolina Ryszka.