RaboResearch - Economisch Onderzoek

27 januari 2017

De Britse bevolking stemde op 23 juni 2016 in een referendum om de Europese Unie (EU) te verlaten. Het Britse uittreden, de zogenoemde Brexit, zal pas officieel in gang worden gezet als de Britse regering Artikel 50 van het Verdrag van Lissabon inroept. Daarmee start een uittredingsperiode van maximaal twee jaar, tenzij alle EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk (VK) ermee instemmen om deze periode te verlengen.

Met het verlaten van de EU is de kans groot dat de Britten de vrije toegang tot de Europese interne markt geheel of gedeeltelijk verliezen. Hierdoor zouden handelsrestricties toenemen en dit is ongunstig voor zowel de Britse als de Europese bedrijven die met elkaar handelen. In welke mate er na de Brexit vrijhandel zal blijven bestaan, hangt af van de uitkomst van de onderhandelingen tussen het VK en de EU.

Britse economische groei blijft sterk, maar is de rek er al uit? - 27 januari 2017
De Britse economie groeide sterk in het eerste halfjaar na het Brexit-referendum, voornamelijk vanwege de bestedingen van huishoudens. We verwachten echter dat dit niveau van consumentenbestedingen niet houdbaar is.

Het Brexit-plan van May is minder rooskleurig dan geschetst (Engelstalig) - 20 januari 2017
We hebben de belangrijkste punten van de langverwachte speech van Theresa May over haar Brexit-plannen op een rijtje gezet. Hoewel het positief is dat er nu meer duidelijkheid is over het standpunt van het VK, zal de uitvoering van deze plannen moeilijk zijn.  

Groei Britse economie in derde kwartaal is uitstel van malaise - 27 oktober 2016
De Britse economie groeide in het derde kwartaal van 2016 met 0,5% ten opzichte van het kwartaal ervoor. De groei bleef hiermee op peil in het eerste kwartaal na het EU-referendum. Maar voor de komende kwartalen verwachten we dat de groei afzwakt.

Breed gedragen zwakte in de Britse economie na de stem voor Brexit - 8 september 2016
De keuze van de Britten om de EU te verlaten heeft naar verwachting in 2016 en 2017 een negatieve impact op de Britse economie. We verwachten dat de economische groei terugvalt naar 1¾ procent in 2016 en 1 procent in 2017.

Theresa May moet ongebaande WTO-paden bewandelen - 4 augustus 2016
De economische schade die de Britten oplopen bij uittreding uit de EU kan groter uitvallen dan velen momenteel voor ogen hebben. Ze moeten waarschijnlijk niet alleen met de EU onderhandelen over nieuwe handelsvoorwaarden, maar ook met de WTO.

Brexit vote lowers economic growth in the eurozone (Engelstalig) - 3 augustus 2016
Wij verwachten dat de Brexit-stem een negatief effect heeft op de economische groei in de eurozone. We denken dat de impact in 2016 beperkt is, maar verlagen onze groeivoorspelling in 2017 voor zowel het eurogebied als Nederland met 0,25%-punt.

Brexit-stem laat het vooral stormen in de Britse economie - 11 juli 2016
In het VK wordt de politieke en economische schade van de Brexit-stem zichtbaar. Op korte termijn zien we vooral dat de Brexit-stem de economie van het VK beïnvloedt. Voor de eurozone verwachten we op de korte termijn een beperkt effect op de groei.

Brexit: vraag en antwoord – 7 juli 2016
De Britse bevolking heeft gekozen voor vertrek uit de EU. Het pond is al sterk gedaald en we verwachten meer volatiliteit op de financiële markten in de nasleep van deze beslissing. Hier bespreken we de verwachte volgende stappen en de korte termijn gevolgen voor de wereldwijde financiële markten.

Hoe kon het VK voor een ‘leave’ stemmen? - 7 juli 2016
De homo economicus bestaat niet in werkelijkheid. Zoveel is duidelijk na de uitslag van het Brexitreferendum. Maar schijnbaar bestaat de gewone Brit van vlees en bloed ook niet. Die vermijdt namelijk economische verliezen en onzekerheid.

Wat betekent een Brexit voor het Nederlandse bedrijfsleven? – 15 juni 2016 (geactualiseerd: 24 juni 2016)
Bedrijven in de leer-, schoenen- en textielindustrie, de elektrische en optische apparatenindustrie en de delfstoffenwinning zijn de sectoren in Nederland die het meest afhankelijk zijn van de export naar het VK.

Brexit: tijdlijn en mogelijke impact – 17 juni 2016
Op 23 juni 2016 kiest het Britse volk of het lid van de Europese Unie wil blijven. Gebeurtenissen rond de Brexit kunnen in drie periodes worden ingedeeld: tot het referendum, de onderhandelingsperiode tussen het VK en de EU en de eventuele daadwerkelijke Brexit.

Verenigd Koninkrijk: lagere economische groei en Brexit vormt een risico – 2 juni 2016
De Britse economie groeit in 2016 en 2017 naar verwachting met 2% en zal vooral gesteund worden door de particuliere consumptie. Een stem voor Brexit zal kan een negatief effect hebben op de Britse economie.

United Kingdom: Brexit poses the main risk to the economy (Engelstalig) – 26 april 2016
An exit out the European Union poses the main risk to the UK economy. In case of a Brexit, a prolonged period of heightened uncertainty is likely, hurting the British financial sector and business investments. Other risks stem from the high private debt and the banking sector. 

Hervormd EU-lidmaatschap voor het VK: winsten en concessies – 23 februari 2016
De Europese leiders hebben op vrijdag 19 februari een akkoord gesloten over hervormd EU-lidmaatschap van het VK. Ondanks een aantal winsten heeft Cameron ook veel concessies moeten doen en daardoor minder hervormingen binnengehaald dan hij had beloofd.

Impact van een Brexit omgeven met economische onzekerheden – 7 december 2015
De meerderheid van de Britse bevolking stemt in het Brexitreferendum waarschijnlijk vóór lidmaatschap van de EU. Een Brexit is voor zowel het VK als de EU vanwege de economische en politieke impact minder gunstig dan behoud van EU-lidmaatschap.