RaboResearch - Economisch Onderzoek

5 oktober 2017

Na enkele economisch moeilijke jaren zijn de vooruitzichten voor Latijns-Amerika aan de beterende hand. De regio verandert ook in politiek opzicht van koers. Met deze studie schetsen wij de recente economische en politieke ontwikkelingen in de regio en geven we onze verwachtingen voor de komende jaren. We blikken ook vooruit op de markten van enkele landbouwgrondstoffen.

Latijns-Amerika: van matig naar beter (Engelstalig) 
De externe omgeving is verbeterd en dat is goed voor de meeste economieën in Latijns-Amerika. De vooruitzichten voor 2017-2018 wijzen op een matig economisch herstel. Argentinië en Brazilië laten de jaren van recessie achter zich. Lagere grondstofprijzen hebben de externe balansen van landen onder druk gezet. Desalniettemin hebben de meeste landen deze ongunstige periode goed doorstaan. De hoge inflatie heeft de centrale banken in de regio uitgedaagd, maar strak monetair beleid heeft deze succesvol teruggedrongen. Alle landen hebben hun overheidsfinanciën zien verslechteren en in sommige landen heeft dit echt tot problemen geleid, zoals in Brazilië, Argentinië en Costa Rica.

Latijns-Amerika: het Trump-effect op de regio (Engelstalig)
Protectionistische maatregelen in de VS zouden de economieën in Latijns-Amerika hard raken. Ze leiden namelijk tot lagere uitvoer, lagere buitenlandse investeringen en lagere inkomensoverdrachten in de regio. Landen in Centraal-Amerika zijn het meest kwetsbaar. Onze verwachting is echter dat president Trump niet zal overgaan tot heel strenge maatregelen aangezien deze ook de economie van de VS zelf op korte termijn zouden beschadigen. Zo zouden de VS over een periode van vier jaar 6 procentpunt aan economische groei verliezen. Het cumulatieve effect op de economieën van Brazilië en Mexico is 1,7 respectievelijk 5 procentpunt lagere groei.

Latijns-Amerika: F&A outlook Brazil - Groeiende Chinese vraag goed voor de Braziliaanse uitvoer (Engelstalig) 
Op korte termijn verwachten wij veel volatiliteit op de markten voor landbouwgrondstoffen. Op de lange termijn verwachten we echter een structurele verbetering. De groeiende consumptie in China is gunstig voor de uitvoer van onder meer soja, vleesproducten en suiker. En Brazilië en Argentinië kunnen hiervan profiteren.

Latijns-Amerika: tijden veranderen (Engelstalig) 
Het anti-establishmentsentiment neemt toe in Latijns-Amerika, net als in de rest van de wereld. Alleen is de ongelijkheid hier de afgelopen vijftien jaar alleen maar afgenomen. De politieke onrust kan wat toenemen rondom de vele verkiezingen in 2017 en 2018, maar zal daarna naar verwachting afnemen. De vele recente corruptieschandalen zorgen uiteindelijk voor sterkere instituties. De regio neemt afstand van populisme en het economische beleid wordt gunstiger.

Latin America: 'Carry trade' geeft prestatie valuta’s een boost  (Engelstalig) 
Latijns-Amerikaanse valuta’s hebben dit jaar beter gepresteerd dan de Amerikaanse dollar; zij kregen een boost van carry trade. Niet alle valuta’s deden het overigens even goed. De MXN was het beste jongetje van de klas. Wij verwachten dat de valuta’s in de regio goed zullen blijven presteren, mits de volatiliteit laag blijft. Een toename in risicoaversie zou deze verwachtingen kunnen raken en kunnen leiden tot een uitverkoop van valuta’s in de regio.

Zie voor het hele Engelstalige dossier 'Latin America: the dawn of new beginnings'