RaboResearch - Economisch Onderzoek

8 en 10 september 2020 - Economisch Kwartaalbericht

De Nederlandse economie is minder hard geraakt door de lockdown dan die van andere landen en het begin van het herstel is snel verlopen. De steunpakketten van de overheid hebben faillissementen voorkomen en het oplopen van de werkloosheid beperkt. Economen van de Rabobank hebben daarom hun groeiprognose voor 2020 met 0,5 procentpunt verhoogd naar een krimp van 5,2 procent. Maar er is nog een lange weg te gaan. 

Lees de diverse hoofdstukken hieronder.

Nederlandse economie houdt nog jaren last van coronacrisis
De Nederlandse economie krimpt in 2020 naar verwachting met 5,2 procent. Coronamaatregelen, onzekerheid en een oplopende werkloosheid zorgen voorlopig voor een onvolledig herstel.

Kwartaalbericht Woningmarkt: tijdelijke dip in huizenprijzen en woningverkopen verwacht vanaf 2021
Hoewel de Nederlandse huizenmarkt momenteel nog op volle toeren draait, denken we dat de oplopende werkloosheid en de angst voor baanverlies vanaf begin 2021 tijdelijk voor prijsdalingen en minder huizenverkopen zal zorgen.

Coronacrisis vergroot economische verschillen tussen regio’s
Elke regio kan dit jaar een forse krimp van haar economie verwachten, maar de krimp is waarschijnlijk het grootst in de periferie van het land. Hierdoor worden de economische verschillen binnen Nederland nog groter dan ze nu al zijn.

Sectorprognoses: moeizaam herstel voor veel sectoren
We verwachten een moeizaam herstel voor veel sectoren na de grote krimp in het tweede kwartaal. Dit komt door de aanhoudende onzekerheid die leidt tot voorzichtigheid bij bedrijven en consumenten.

Blik op de wereld: op de golven van onzekerheid
De wereldeconomie lijkt haar dieptepunt te hebben bereikt en veel landen beginnen weer te herstellen. Dit herstel wordt echter verstoord door onzekerheden die samenhangen met (i) de tweede en derde coronagolf, (ii) op de loer liggende negatieve effecten op arbeidsmarkt en productiviteit en (iii) oplopende geopolitieke spanningen.

Eurozone: economisch herstel op twee snelheden
We ramen een krimp van 8,9 procent voor de economie van de eurozone in 2020, gevolgd door een economische groei van 4,3 procent. De crisis vergroot de verschillen tussen sociaaleconomische klassen, sectoren en landen.

Rente en valuta: nog héél lang héél laag
Op de lange termijn zijn de vooruitzichten voor inflatie onzeker. Toch is het wel al duidelijk dat de centrale banken een eventuele stijging niet in de weg zullen staan. Dit betekent dat de rentetarieven nog heel lang, heel laag blijven.