RaboResearch - Economisch Onderzoek

Geopolitieke risico’s zijn risico’s die samenhangen met conflicten tussen landen. Deze conflicten kunnen variëren van sancties en protectionistische maatregelen tot regelrechte oorlogen en terroristische aanslagen. Op veel fronten zien we dat de geopolitieke spanningen de afgelopen jaren sterk zijn gestegen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de verslechterde relatie tussen het Westen en Rusland, de spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten, de Brexit, de conflicten in het Midden-Oosten en de handelsoorlog tussen de VS en China. Ook de onconventionele politieke aanpak van de Amerikaanse regering Trump en het verkrappende monetaire beleid door de Amerikaanse centrale bank zorgen wereldwijd voor politieke en economische onrust.

Geopolitieke risico’s kunnen vergaande economische gevolgen hebben. Op korte termijn zorgen geopolitieke spanningen voor onrust op financiële markten en hogere grondstoffenprijzen, zoals van olie en voedsel. Uiteindelijk kan een escalatie van spanningen ook zorgen voor een lager vertrouwen bij consumenten, producenten en investeerders, waardoor de reële economie averij oploopt via lagere bestedingen, investeringen en werkgelegenheid. RaboResearch becijfert de economische impact van de belangrijkste geopolitieke gebeurtenissen, maar brengt ook met scenarioanalyses in kaart wat de economische effecten zijn van een mogelijke escalatie van geopolitieke conflicten.

Lees de meeste recente studies over geopolitieke risico's in deze Nederlands- en Engelstalige studies.