RaboResearch - Economisch Onderzoek

Dit is het decennium waarin actie wordt ondernomen om klimaatverandering aan te pakken, de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en ons energiesysteem te transformeren. Op dit moment bevinden we ons in een belangrijke overgang van een op fossiele brandstoffen gebaseerde economie naar een duurzame en circulaire economie.

De vraag naar stroom zal toenemen door de elektrificatie van onze huizen, kantoren en industrieën. Hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, worden langzaamaan de belangrijkste. Koolstofarme alternatieven zoals biogas en (blauwe) waterstof zijn nodig als brandstof en als industriële grondstof. Terwijl gasnetten kunnen worden aangepast aan koolstofarme of koolstofvrije gassen, moeten de overbelaste elektriciteitsnetten en de opslagcapaciteit al aanzienlijk worden uitgebreid. Tot slot helpt de circulaire economie ons om de druk op het milieu te verminderen en de energie-efficiëntie te verhogen door de levensduur van producten en materialen te verlengen.

RaboResearch richt zich op de cleantech-sector, hernieuwbare energieproductie, energieopslag, netten en netwerken, energiemarkten, mobiliteit, transport en de circulaire economie. Wij bieden informatie over de laatste trends, inzichten in en onderzoek naar cruciale en opkomende technologieën en beleid. We kijken ernaar uit om onze kennis te delen en onze rol te spelen in het versnellen van de energietransitie.

Lees meer
Lees verder over de energietransitie in Nederland en de energietransitie wereldwijd.

Contact
Wil je meer weten over energietransitie? Neem dan contact op met één van ons door op de link onder onze foto te klikken voor meer contactinformatie.

Cristian Stet Hyung-Ja de Zeeuw Pablo Ruiz
Analist Energietransitie Specialist Energietransitie Specialist Energietransitie
Sanne de Boer Susan Hansen Zahra Janipour
Analist Energietransitie Global Strategist Energietransitie Analist Energietransitie