RaboResearch - Economisch Onderzoek

10 juni 2021 - Economisch Kwartaalbericht

De Nederlandse economie groeit dit jaar naar verwachting met 3,8 procent en volgend jaar met 3,7 procent. Het bruto binnenlands product ligt waarschijnlijk in het derde kwartaal van dit jaar alweer op het niveau van vóór de coronacrisis – dat is sneller dan in andere Europese landen. Maar niet alle Nederlandse sectoren zullen dit jaar herstellen en sommige zelfs volgend jaar ook nog niet, zoals de horeca. 

Lees de reeks analyses over de Nederlandse economie en sectoren hieronder.

Robuust herstel Nederlandse economie uit coronacrisis
We hebben onze vooruitzichten voor de Nederlandse economie opwaarts bijgesteld en verwachten voor dit jaar een groei van 3,8 procent en voor volgend jaar 3,7 procent. Het Nederlandse bbp zal naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar weer op het niveau van vóór de coronacrisis liggen – dat is sneller dan in andere Europese landen. Lees de achtergronden in dit artikel.

Kwartaalbericht Woningmarkt: Gemiddeld koophuis dit jaar naar verwachting 36.000 euro duurder
We verwachten dat de huizenprijzen dit jaar gemiddeld 10,9 procent hoger zullen liggen dan in 2020. Vooral in de regio’s Flevoland en Overig Zeeland zullen huizen naar verwachting flink duurder worden. Lees de achtergronden in dit artikel.

Sectorprognoses: Op weg naar herstel
Nu de overheid steeds meer versoepelingen doorvoert, komt de Nederlandse economie uit de tweede strenge lockdown. Hiermee zet zij de weg naar herstel in. Hoe die weg eruitziet, verschilt per sector, net zoals corona de sectoren verschillend heeft geraakt. Afgelopen jaar vielen bij sommige bedrijfstakken ongenadige klappen, terwijl andere branches juist profiteerden van bijvoorbeeld het vele thuiswerken. Wij zien dan ook dat corona de ingezette trends van voor de pandemie heeft versneld, bijvoorbeeld meer digitalisering.

Omzetprognoses: Op weg naar herstel
In de omzetprognoses kijken we naar de omzetontwikkelingen per deelsector. Net als bij de ontwikkelingen in de toegevoegde waarde op hoofdsectorniveau is de weg naar herstel per deelsector verschillend.

Blik op de Wereld: meer zekerheid en onzekerheid
De economische vooruitzichten zijn de laatste maanden sterk verbeterd. Hoewel de inflatiedruk eveneens toeneemt, verwachten wij niet dat dit nog niet leidt tot hogere geld- en kapitaalmarktrentes. Lees de achtergronden in dit artikel.

Regioprognoses: Grote regionale verschillen in economisch herstel
In alle Nederlandse regio’s herstelt de economie van de coronacrisis, maar de mate waarin verschilt behoorlijk. De regio’s met een industriële en technologische specialisatie zoals Zuidoost-Brabant, Zuid-Limburg, Zuidwest-Overijssel en Delft en Westland groeien waarschijnlijk het hardst.