RaboResearch - Economisch Onderzoek

Economisch Kwartaalbericht - 9 maart 2017

Dat onze economie het dit en volgend jaar zo goed doet, betekent niet dat het komende kabinet achterover kan leunen. Na 2018 zal de economische groei naar verwachting teruglopen. Het komende kabinet zal daarom visionair moeten investeren in de versterking van onze economische structuur, om onder meer de koopkracht op peil te houden. Ook is het onverstandig om eerder uitgevoerde, economisch slimme hervormingen terug te draaien, zoals de verhoging van de pensioenleeftijd.
Dat en meer staat in ons vandaag verschenen Economisch Kwartaalbericht.

De Nederlandse economie noteerde vorig jaar de hoogste groei sinds de crisis en dit jaar zal zij nog een tandje bijschakelen en naar verwachting met 2,3 procent groeien. In 2018 valt de economische groei in ons land iets terug naar 2,0 procent vanwege een minder uitbundige consumptiegroei. De werkloosheid zal de komende tijd verder dalen en in 2018 naar verwachting zelfs uitkomen op 4,6 procent. Op de langere termijn zal de economische groei in ons land echter significant lager uitvallen doordat het arbeidsaanbod en de productiviteitsgroei onder druk staan. De huidige hoge groeicijfers moeten dan ook worden gezien als inhaalgroei op de economische schade die we sinds de crisis hebben opgebouwd.

Voor 2017 en 2018 verwachten we opnieuw een gematigde mondiale economische groei van ongeveer 3 procent. Onze voorspellingen zijn omgeven met onzekerheid door vooral politieke ontwikkelingen, waaronder de verkiezingen in een aantal belangrijke eurozonelidstaten. Ook de effecten van de Brexit-onderhandelingen laten zich moeilijk inschatten. Wel gaan we uit van een negatief effect op de wereldhandelsgroei van de verwachte protectionistische maatregelen van president Trump. Zelfs als concrete maatregelen uitblijven, kan de dreiging ervan al een negatief effect hebben.

Lees de diverse hoofdstukken van het Economisch Kwartaalbericht via de links hieronder.

Krachtig economisch herstel goed voor Nederland, zolang het niet leidt tot zelfgenoegzaamheid
De Nederlandse economie noteert dit jaar naar verwachting de hoogste groei sinds de crisis. Ook in 2018 jaar blijft de economische groei hoog en daalt de werkloosheid verder. Deze voorspellingen zijn echter omgeven met veel internationale risico’s.  Ook verwachten wij dat de groei na 2018 terugvalt.

Nieuw kabinet moet verder hervormen in plaats van ingezette veranderingen terugdraaien
Economisch gaat het Nederland op dit moment voor de wind. Een volgend kabinet kan zich echter niet rijk rekenen: de groei zal naar verwachting na 2018 terugvallen. Daarom bespreken wij vijf thema’s die economisch van groot belang zijn voor een volgend kabinet om de economie structureel te versterken.

Wereldorde op zijn kop: wat doet dat met de groei?
Voor 2017 en 2018 verwachten we een gematigde mondiale economische groei van ongeveer 3 procent. Amerikaans protectionisme weegt negatief op de wereldhandelsgroei. Politieke ontwikkelingen in de VS en EU zijn de grootste bron van onzekerheid.

Rente en Valuta: nieuw realisme?
In de rentemarkten is het optimisme over de plannen van Trump wat getemperd, hoewel een renteverhoging door de Fed op korte termijn nu zeer waarschijnlijk lijkt. In Europa blijft politieke onzekerheid een belangrijke factor voor zowel de rente- als valutamarkt in de komende maanden, wat een reden is om geen substantiële monetaire beleidswijzigingen door de ECB te verwachten.

Beren op de weg, maar eurozone blijft op stoom in 2017
De economie van de eurozone blijft op stoom in 2017 en 2018. Er heerst in 2017 nog onzekerheid door een volle politieke agenda. Er zijn ook opwaartse risico’s: groei kan positief verassen en lonen kunnen harder groeien dan verwacht.

Economische kerngegevens
De meest recente economische voorspellingen voor de Nederlandse en internationale economie en de financiële markten.

Video

Infographic
Infographic Economisch Kwartaalbericht