RaboResearch - Economisch Onderzoek

Economisch Kwartaalbericht - 14 september 2018

De Nederlandse economie groeit dit en volgend jaar nog steeds hard, maar het groeitempo neemt vanaf volgend jaar iets af. Wel is de werkloosheid gestaag op weg om het laagterecord van voor de crisis te verbrijzelen. Naar verwachting zal zij volgend jaar uitkomen op 3,6 procent. De arbeidsmarkt wordt dus steeds krapper, wat de economische groei kan remmen. Ook het afnemende vertrouwen onder producenten staat een uitbundigere groei in de weg. Ons bbp neemt in 2018 naar verwachting toe met 2,9 procent en in 2019 met 2,3 procent. 

Dat en meer staat in ons nieuwe Economisch Kwartaalbericht.
Lees de diverse hoofdstukken via de links hieronder.

Blik op de wereld: hetzelfde, maar bepaald niet saai

Nederlandse economie groeit door, maar aan de randen rafelt het

Rente en valuta: onze munt, hun probleem

Eurozone: groei zet door dankzij binnenlandse dynamiek

Economische kerngegevens

 

Video - Blik op de Nederlandse en internationale economie

Menno Middeldorp en Ester Barendregt geven een toelichting bij de economische vooruitzichten voor Nederland en de wereldeconomie.

 

Infographic
Infographic
(volledige infographic)