RaboResearch - Economisch Onderzoek

Nieuws over het coronavirus (COVID-19 genoemd) beheerst momenteel de krantenkoppen. Het virus heeft ook economische gevolgen voor Nederland en daarbuiten. Daarom schreven economen van RaboResearch een aantal studies waarin zij deze gevolgen in kaart hebben gebracht.

Lees de publicaties over hoe het coronavirus de economie in Nederland raakt en studies die ingaan op de impact van het coronavirus op de internationale omgeving.

Aanvullend zijn twee economische dashboards met indicatoren gepubliceerd. Deze worden geregeld bijgewerkt:

In deze dashboards presenteren wij periodiek een reeks grafieken, die samen een zo actueel mogelijk beeld geven van de internationale en Nederlandse economie in de context van de coronacrisis. Wij kijken bijvoorbeeld naar cijfers over mobiliteit, vertrouwen bij producenten en consumenten, maar ook werkgelegenheid, huizenprijzen en handel.