RaboResearch - Economisch Onderzoek

Alle informatie beschikbaar gesteld door de Rabobank op of via deze website of websites (inclusief via links naar websites van derden) dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod, beleggingsadvies of enige andere financiële dienst.

Rabobank is een handelsnaam van de Coöperatieve Rabobank U.A.

Rabobank staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 30046259.

De door de Rabobank op/via deze website(s) verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst.

De door de Rabobank verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Rabobank kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Voor zover toegestaan onder relevante wetgeving aanvaarden de Rabobank en de (eventuele) overige leveranciers geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie noch voor enige schade die het gevolg is van de op deze websites opgenomen gegevens. De Rabobank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door de Rabobank worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website(s) van de Rabobank.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.* Afnemer is verplicht aanwijzingen van de Rabobank omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden.* Nederlands recht is van toepassing.

*) De titel en eerste zinnen van een artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding Rabobank en, indien online, een link naar het artikel.