RaboResearch - Economisch Onderzoek

Politieke en economische ontwikkelingen per werelddeel

Hoe is het gesteld met de politieke en economische risico’s in de wereld? De hieronder vermelde studies beschrijven de economische vooruitzichten en de risico's voor verschillende regio’s. Ze bieden de toekomstverwachtingen voor de regio als geheel, maar ook gaan ze in op de verschillen en overeenkomsten tussen de landen in de betreffende regio. Daarbij komen per regio de relevante onderwerpen aan bod, variërend van macro-economische tot politieke ontwikkelingen.

Latijns- Amerika: economische en politieke koersverandering - 5 oktober 2017
De economische groei van Latijns-Amerika is sinds het einde van de grondstoffenhausse in 2011 aanzienlijk vertraagd. Nu in 2016 de bodem is bereikt, verwachten we een matig herstel in 2017. Ook op politiek vlak lijkt het continent van koers te veranderen.

Azië-Pacific: Trumps mogelijke impact en kansen voor China en India - 2 maart 2017
In de Azië-Pacific regiostudie van dit jaar leggen we de nadruk op twee belangrijke economische onderwerpen. Allereerst bespreken we de mogelijke impact van Trump op Azië. Daarnaast maken we een economische en institutionele vergelijking tussen de twee Aziatische grootmachten: China en India. Wij beschouwen Trumps beleidsagenda als een neerwaarts risico voor de regio, maar hier staat tegenover dat China en India in onze optiek de mogelijkheid hebben om een nieuwe mondiale voortrekkersrol te vervullen. Dit zal steeds belangrijker worden naarmate de VS zich verder zullen terugtrekken op het terrein van vrijhandel en terugtreden uit internationale politieke gremia. Vooral China heeft de potentie om op de middellange termijn een geloofwaardige leidersrol in de mondiale economie op zich te nemen. De Chinese overheid zal dan echter wel werk moeten maken van de interne en externe onevenwichtigheden.

Regionale vooruitzichten van het Midden-Oosten en Noord-Afrika/Levant - 14 juli 2016
Het Midden-Oosten, Noord-Afrika en de Levant kampen met economische en politieke uitdagingen van verschillende aard. De olierijke GCC-landen worstelen met de lage olieprijs, terwijl Noord-Afrika en de Levant zich geconfronteerd zien met een moeilijke veiligheidssituatie.

Europa op drift op een zee van liquiditeit – 17 mei 2016
We verwachten dat de economische groei in Europa de komende jaren matig blijft. Het is onwaarschijnlijk dat de politiek de enorme structurele groeiuitdagingen op korte termijn ter harte neemt. Door de enorme hoeveelheid liquiditeit in het systeem leidt dit vooralsnog nauwelijks tot hoge rentes op staatsschuld.

Azië-Pacific: overwegend helder met plaatselijke bewolking – 18 februari 2016
Sterke economische groei in Azië heeft geleid tot een spectaculaire; vermindering van de armoede en is belangrijk geweest voor de groei van het mondiale BBP. De risico’s in de regio lijken echter toe te nemen.

Sub-Sahara Afrika: de lange klim naar welvaart – 3 december 2015
Sub-Sahara Afrika heeft last van lagere grondstofprijzen, lagere groei in China en een normalisatie van het monetaire beleid in de VS. Dit heeft de economische vooruitzichten van de regio minder rooskleurig gemaakt, maar niet kleurloos.