RaboResearch - Economisch Onderzoek

9 februari 2017

Lees meer over Europa in het dossier 'Europa raakt ons allemaal'

Europese integratie is breder dan financieel-economische integratie alleen. Het oorspronkelijke doel van de Europese samenwerking was immers boven alles politiek en niet economisch. Toch betekent het feit dat economische overwegingen geen hoofdrol spelen niet dat deze straffeloos kunnen worden veronachtzaamd. Zeker nu de Europese samenwerking ter discussie staat, is het belangrijk dat ook alle economische voor- en nadelen van het lidmaatschap van de Europese Unie zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen. Want er staat veel op het spel.

Daarom presenteren wij vier mogelijke toekomstscenario’s voor Europa. Ieder scenario heeft zijn financiële consequenties. Daarom zullen wij trachten om per scenario aan te geven wat het ons land kan brengen in termen van economische kosten en baten. Wij hopen dat wij op deze wijze bruikbare handvatten kunnen aanreiken voor een zinvol debat over de toekomst van ons land en de positie die het daarbij in Europa wil innemen. Want één ding is zeker, in ieder scenario ligt ons land fysiek op het Europese continent.

Lees de diverse hoofdstukken van onze Europa-scenario's hieronder of download de totale studie als PDF.

Een worstelend Europa in een veranderende wereld

Vier scenario’s voor Europa

Scenario 1: ‘Doormodderen’: Europa moddert door zonder echt knopen door te hakken

Scenario 2: Meer Europa, ofwel ‘Verdieping’

Scenario 3: Europese desintegratie, ofwel ‘uiteenvallen’

Scenario 4: Meer samenwerking, maar minder Europa: ‘Twee snelheden’

Vier scenario’s voor Europa: de economische effecten

Vier scenario's voor Europa: de afdronk

Verklarende woordenlijst van economische termen

 

Infographic

Infographic Scenario's Europa

Infographic Scenario's Europa: gevolgen voor Nederland

Lees meer over Europa in het dossier 'Europa raakt ons allemaal'