RaboResearch - Economisch Onderzoek

Op 8 november 2016 werd Donald J. Trump gekozen tot de 45e president van de Verenigde Staten. Om Amerika weer ‘great’ te maken beloofde hij de belastingen te verlagen, regelgeving te verminderen, meer te investeren in infrastructuur en betere handelsverdragen voor de VS te regelen. Echter de euforie op de financiële markten na de verkiezing van Trump is voorbij. Er zit weinig vooruitgang in zijn economische beleidsagenda en een toenemende hoeveelheid tijd en energie in het Witte Huis en op Capitol Hill wordt besteed aan ‘Trumpgate’.

De impact van Trump’s beleid op de Amerikaanse economie, het monetaire beleid van de Fed en financiële markten heeft belangrijke gevolgen voor de wereldeconomie. Ondertussen kunnen de ‘Trumpgate’-onderzoeken leiden tot pogingen om de president af te zetten. Een aantal scenario’s kan zich gaan voordoen de komende jaren met verschillende uitkomsten voor de economie, de Fed en de markten.

Via deze link komt u bij onze publicaties over Trump.