RaboResearch - Economisch Onderzoek

De Britse bevolking heeft op 23 juni 2016 in een referendum met een nipte meerderheid gestemd om de Europese Unie (EU) te verlaten. Krap een jaar later zijn de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de EU over het Britse uittreden (Brexit) en de toekomstige handelsrelatie gestart. De Brexit was wel al eerder officieel in gang gezet, namelijk toen de Britse premier Theresa May op 29 maart van dit jaar Artikel 50 van het Verdrag van Lissabon inriep.

De uittredingsprocedure duurt maximaal twee jaar, tenzij alle EU-lidstaten instemmen met een verlenging. Het VK blijft dus nog tot 29 maart 2019 lid van de EU en alle EU-verdragen blijven in die tijd geldig.

Omdat het VK een belangrijke handelspartner is van Nederland, heeft de Brexit impact op het Nederlandse bedrijfsleven. De omvang van de schade is nog erg onduidelijk en hangt grotendeels af van de handelsafspraken tussen het VK en de EU na de Brexit. Dit betekent dat er een verscheidenheid aan uitkomsten is voor de toename van handelsbelemmeringen. Tarieven op specifieke producten, grenscontroles en douaneprocedures zouden kunnen worden ge├»ntroduceerd. Het VK zal proberen uitgebreide toegang tot de Interne Markt te behouden. Wij achten het echter onwaarschijnlijk dat de EU dit toelaat, tenzij de Britten de voorwaarden van de Interne Markt grotendeels accepteren. 

Voor een beknopte overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van Brexit en de ervaringen van stakeholders lees ook onze Brexit Monitor.

Lees de meest recente Brexit-updates en overige studies over Brexit in ons Brexit-dossier.