RaboResearch - Economisch Onderzoek

Tara Janssen

Econoom

Tara werkt als econoom bij RaboResearch Nederland.

Zij richt zich in haar onderzoek op het snijvlak van economie en duurzaamheidsvraagstukken in Nederland. Tara studeerde Economics aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Publicaties Tara Janssen

Themabericht

Is Nederland over 30 jaar écht circulair?

Voorspellen waar de circulaire economie (CE) over dertig jaar staat is lastig; dit artikel doet een poging door middel van het kijken naar de huidige barrières voor CE. De belangrijkste barrières bewegen de juiste kant op.

Column

Scheer niet elke woningeigenaar over dezelfde duurzame kam!

Als het gaat om de verduurzaming van woningen moet de overheid gerichte financiële steun bieden aan die woningeigenaren die deze niet zelf kunnen betalen. Zij hoeft dit echter niet te doen voor de grote meerderheid van de huizenbezitters.

Special

Duurzame dilemma’s en onvolledige oplossingsrichtingen

De grootste klimaatuitdagingen van nu zijn minder broeikasgassen uitstoten en beter omgaan met grondstoffen. In deze Special houden we de effecten van de energietransitie en de circulaire economie tegen het licht. Twee veel besproken oplossingsrichtingen.

Economisch commentaar

Vier vragen over het klimaatakkoord

Het klimaatakkoord is ambitieus, maar veel plannen wachten nog op nadere uitwerking. Het is daardoor niet duidelijk wat de impact zal zijn voor consumenten, bedrijven en de overheid. Bovendien kan een tekort aan personeel de boel ophouden.

Themabericht

Hoe goed zijn vleesvervangers voor het milieu?

Ook je buik vol van broeikasgassen? Vleesvervangers zijn CO2-eq-zuiniger dan dierlijke eiwitten. Maar hoeveel CO2-eq ze besparen hangt vooral af van het vlees dat ze vervangen; rund is bijvoorbeeld veel CO2-eq-intensiever dan varken of kip.