RaboResearch - Economisch Onderzoek

Sjoerd Hardeman

Senior-econoom

Sjoerd Hardeman werkt als senior-econoom bij RaboResearch Nederland.

Hij richt zich primair op de doorvertaling van macro- en sectorontwikkelingen naar implicaties voor bedrijven. Daarnaast is hij betrokken bij de ontwikkeling van sector- en regioprognoses en schrijft hij mee aan studies met speciale aandacht voor brede welvaart en innovatie.

Sjoerd heeft algemene economie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en is gepromoveerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hiervoor heeft hij gewerkt voor het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) van de Europese Commissie en het Centraal Planbureau.

Publicaties Sjoerd Hardeman

Special

Brede welvaart in regio Zwolle

De brede welvaart in regio Zwolle is nog steeds hoog, maar tegen de landelijke trend in wel gedaald in 2018. Vooral de woontevredenheid is fors afgenomen. De uitdaging voor de regio is om deze trend om te buigen.

Column

Hoe een Marshallplan voor onze economie er uit moet zien

De economische groei in Nederland loopt terug. Deels door dreigende conjuncturele tegenwind, maar onderliggend stagneert de groei van onze arbeidsproductiviteit al langer. Het is de hoogste tijd voor een Marshallplan voor onze economie.

Themabericht

Bedrijven die artificial intelligence niet omarmen zijn niet dom

De potentie van Artificial Intelligence voor productiviteitsgroei is groot. Toch zien we dat de adoptie van AI eerder af- dan toeneemt. Dit komt waarschijnlijk doordat de prijs van producten en activiteiten die met AI samengaan ook stijgt.

Themabericht

Vervolgstappen voor integrale welvaartsmeting

De Brede Welvaartsindicator biedt een geschikt alternatief voor het bbp: deze maakt als integrale maatstaf uitruilen tussen welvaartsdimensies expliciet en disciplineert daarmee het beleidsdebat.