RaboResearch - Economisch Onderzoek

Sjoerd Hardeman

Senior-econoom

Sjoerd Hardeman werkt als senior-econoom bij RaboResearch Nederland.

Hij richt zich primair op de doorvertaling van macro- en sectorontwikkelingen naar implicaties voor bedrijven. Daarnaast is hij betrokken bij de ontwikkeling van sector- en regioprognoses en schrijft hij mee aan studies met speciale aandacht voor brede welvaart en innovatie.

Sjoerd heeft algemene economie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en is gepromoveerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hiervoor heeft hij gewerkt voor het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) van de Europese Commissie en het Centraal Planbureau.

Publicaties Sjoerd Hardeman

Special Engelstalige versie

Kwaliteit van management in Nederland

Nederland staat zesde op de internationale ranglijst van managementkwaliteit. Goed, maar niet top. Ons bedrijfsleven heeft veel te winnen bij verbeteren managementpraktijken, vooral op het vlak van doelen- en personeelsmanagement.

Column

Integrale welvaartsindicator voorkomt politieke willekeur

Zoveel ministeries, zoveel doelen. De vraag in hoeverre al deze doelen optellen tot meer welvaart wordt helaas niet beantwoord. Dit komt doordat de overheid niet met één integrale welvaartsindicator werkt. Hierdoor is effectief beleid onmogelijk.

Special

Bedrijvensucces in Nederland - wat we (nog niet) weten

Innovatie, ondernemersklimaat, menselijk kapitaal en management zijn de vier pijlers onder bedrijvensucces. Maar hoe deze factoren het succes van Nederlandse bedrijven verklaren is niet duidelijk; daarom doet Rabobank nu grootschalig onderzoek hiernaar.

Column

Brede welvaart: leidraad voor duurzaamheidsbeleid

Met het bbp sturen beleidsmakers op een middel in plaats van het doel waarin ze geïnteresseerd zijn. Door afruilen tussen welvaartsdimensies te expliciteren biedt de Brede Welvaartsindicator wél houvast voor duurzaamheidsbeleid.