RaboResearch - Economisch Onderzoek

Sjoerd Hardeman

Senior-econoom

Sjoerd Hardeman werkt als senior-econoom bij RaboResearch Nederland.

Hij richt zich primair op de doorvertaling van macro- en sectorontwikkelingen naar implicaties voor bedrijven. Daarnaast is hij betrokken bij de ontwikkeling van sector- en regioprognoses en schrijft hij mee aan studies met speciale aandacht voor brede welvaart en innovatie.

Sjoerd heeft algemene economie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en is gepromoveerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hiervoor heeft hij gewerkt voor het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) van de Europese Commissie en het Centraal Planbureau.

Publicaties Sjoerd Hardeman

Economisch commentaar

De geografie van brede welvaart

Tussen regio’s bestaan aanzienlijke verschillen in brede welvaart. Daarom heeft elke regio zijn eigen opgaven. One-size-fits-all-beleid werkt dus niet; maatwerk is nodig.

Economisch commentaar

Meer gebiedspecifiek overheidsbeleid en menselijke maat nodig

De minister van Economische Zaken zou zijn of haar takenpakket moeten uitbreiden met de portefeuille ‘Brede Welvaart’ voor gerichter beleid op de maatschappelijke, sociale en economische opgaven in onze regio’s.

Special

Laat herstel brede welvaart niet weer tien jaar duren

Om het herstel van de brede welvaart niet weer tien jaar te laten duren, zijn investeringen hierin hard nodig. Het verleden wijst namelijk uit dat herstel van crises lang duurt en de eerste haarscheurtjes van de coronapandemie zijn al zichtbaar.

Themabericht

Corona weegt op geluksgevoel Rotterdammers

De brede welvaart is in regio Rotterdam lager dan gemiddeld in Nederland. En net als in Nederland als geheel, zijn de eerste haarscheurtjes als gevolg van de coronacrisis zichtbaar. Op alle dimensies van brede welvaart ging Rotterdam erop achteruit.

Special

Coronasteun belandt bij beter gerunde bedrijven

Een heet hangijzer in de discussie over coronasteun aan bedrijven is in hoeverre de maatregelen niet-levensvatbare ondernemingen overeind houden. Uit empirisch onderzoek blijkt juist dat beter gemanagede bedrijven eerder steun ontvangen.

Special

Coronacrisis splijtzwam voor transitie naar een nieuwe economie

Om competitief en relevant te blijven, zullen bedrijven mee moeten in de transitie naar een nieuwe economie; die duurzaam en inclusief is. Met nieuwe data meten we deze nieuwe economie. Wat blijkt? Het Nederlandse bedrijfsleven scoort ‘maar’ net een voldoende; een 5,7. Er moeten dus nog bergen verzet worden.

Themabericht

Verzwaring lockdown raakt kwetsbare werkenden hard

Niet iedere werkende wordt even hard geraakt in de coronacrisis. We vinden dat de coronamaatregelen werkende jongeren, laagopgeleiden en werkenden met een niet-westerse migratieachtergrond harder treffen.

Special

De Achterhoek: eerste tekenen van een lagere brede welvaart

De brede welvaart is in de Achterhoek hoger dan gemiddeld in Nederland. Vooral op de dimensie huisvesting, sociale contacten en veiligheid scoort de regio veel beter. Maar net als in de rest van het land, zijn de eerste haarscheurtjes in de brede welvaart zichtbaar.

Themabericht

Effect van corona op brede welvaart in Regio Zwolle

De brede welvaart is in Regio Zwolle hoger dan gemiddeld in Nederland. Maar net als in Nederland als geheel, zijn de eerste haarscheurtjes zichtbaar. Op alle dimensies van brede welvaart ging de regio erop achteruit.