RaboResearch - Economisch Onderzoek

Sanne de Boer

Analist Energietransitie

Sanne de Boer is een analist energietransitie bij RaboResearch.

Sanne heeft de studies Innovatie- en Energiewetenschappen gevolgd aan de Universiteit Utrecht en is cum laude afgestudeerd. Ze is opgeleid om vraagstukken rondom het verduurzamen van het energiesysteem vanuit een multidisciplinair perspectief te bekijken en op te lossen. Haar werkzame carrière begon Sanne bij onderzoeksadviesbureau Ecorys, waar ze voornamelijk opdrachten heeft uitgevoerd voor de Europese Commissie op het gebied van klimaat en energietransitie. Daarna werkte ze ruim 7 jaar bij netbeheerder Stedin, waar ze zich voornamelijk heeft bezig gehouden met de warmtetransitie in de gebouwde omgeving.

Omdat ze het uitdragen van kennis over de energietransitie erg belangrijk vindt, heeft Sanne het boek ‘De energietransitie uitgelegd’ geschreven. Dit boek wordt onder anderen door bedrijven en Hogescholen gebruikt bij het opleiden van professionals en studenten die willen bijdragen aan het verwezenlijken van een duurzamer energiesysteem.

Publicaties Sanne de Boer

Themabericht

Waterstof in de gebouwde omgeving?

Waterstof gaat een belangrijke rol spelen in het energiesysteem van de toekomst, maar de beschikbaarheid en de kosten zijn erg onzeker. Daarom zal waterstof zeker de komende tien jaar nog niet grootschalig worden ingezet in de gebouwde omgeving.

Column

Geef de energietransitie niet de schuld van de energiecrisis

Nederland zit in een energiecrisis die tot maatschappelijke onrust leidt. Zowel ‘de markt’ als de energietransitie krijgt hiervan onterecht de schuld. Het is daarom tijd om na te denken over de voorwaarden waaraan ons (duurzamere) energiesysteem moet voldoen.

Economisch commentaar

Voorbeschouwing Prinsjesdag: de energietransitie

Onlangs lekte uit dat het kabinet 6 à 7 miljard euro extra uittrekt om klimaatverandering tegen te gaan. Welke maatregelen die de energietransitie aangaan kunnen we verwachten op Prinsjesdag?