RaboResearch - Economisch Onderzoek

Rogier Aalders

Senior-onderzoeker

Rogier Aalders werkt bij RaboResearch Nederland als regionaal onderzoeker.

Hier houdt hij zich bezig met regionaal-economisch onderzoek voor lokale Rabobanken, gemeenten, Kamers van Koophandel en andere regionale belanghebbende partijen. De thema’s die hij onderzoekt zijn zeer divers. Voorbeelden daarvan zijn prestaties van het bedrijfsleven, toerisme & recreatie, bereikbaarheid, agrarische sector, industrie, arbeidsmarkt, duurzaamheid, het MKB en de regionaal-economische ontwikkeling in het algemeen. Rogier studeerde Internationale Economie & Economische Geografie aan de Universiteit Utrecht.

Publicaties Rogier Aalders

Kwartaalbericht Woningmarkt Engelstalige versie

Groei Nederlandse woningmarkt houdt aan

De huizenprijzen en verkopen op de woningmarkt nemen dit en volgend jaar toe, mede door het economische herstel, de goede betaalbaarheid en het hoge vertrouwen. Dit is naar verwachting sterker dan de kredietbeperkingen en de restschuldproblematiek.

Column

Wilde ik maar in Friesland wonen

In heel Nederland is het herstel op de woningmarkt ingezet, waardoor de gemiddelde verkoopprijs in 2014 in bijna alle regio’s is gestegen. Het niveau van de verkoopprijzen verschilt echter sterk per regio. In de periferie zijn de prijzen veel lager.

Special

Herstel op de regionale woningmarkt

Vrijwel alle Nederlandse regio’s haken aan bij het landelijke herstel op de woningmarkt. In alle regio’s nam in 2014 het aantal verkochte woningen toe. De gemiddelde verkoopprijzen stegen vorig jaar in 37 van de veertig regio’s.

Themabericht

Regionale prognoses 2015 - update

Economische groei en een afname van de werkloosheid in alle regio’s. Dat is de voornaamste conclusie van de regionale prognoses 2015.