RaboResearch - Economisch Onderzoek

Rogier Aalders

Senior-onderzoeker

Rogier Aalders werkt bij RaboResearch Nederland als senior-onderzoeker.

Hier houdt hij zich bezig met regionaal-economisch onderzoek naar onder meer brede welvaart, de huizenmarkt, ruimtelijke relaties en regionale verschillen in economische ontwikkeling. De kennis die hieruit voortvloeit is relevant voor regionale en lokale belanghebbenden en wordt regelmatig door Rogier gepresenteerd.
Rogier studeerde Internationale Economie & Economische Geografie aan de Universiteit Utrecht.

Publicaties Rogier Aalders

Themabericht

Effect van corona op brede welvaart in Regio Zwolle

De brede welvaart is in Regio Zwolle hoger dan gemiddeld in Nederland. Maar net als in Nederland als geheel, zijn de eerste haarscheurtjes zichtbaar. Op alle dimensies van brede welvaart ging de regio erop achteruit.

Special

Brede welvaart in Oost-Nederland

In Oost-Nederland is de afgelopen decennia een nieuwe geografie van de economie en welvaart ontstaan: met grotere economische verschillen tussen regio’s binnen Oost-Nederland. Alle reden om in Oost-Nederland te werken aan een brede economische- en welvaartsagenda.

Special

Regionaal beleid voor productiviteit en brede welvaart

Regio’s verschillen in niveau van arbeidsproductiviteit en brede welvaart. Hierdoor verschilt ook de regionale beleidsopgave: verzilveren van economische potentie, ontwikkelen van nieuwe economische groeipaden of borgen en verbeteren van de brede welvaart.

Themabericht

Coronacrisis vergroot economische verschillen tussen regio’s

Elke regio kan dit jaar een forse krimp van haar economie verwachten, maar de krimp is waarschijnlijk het grootst in de periferie van het land. Hierdoor worden de economische verschillen binnen Nederland nog groter dan ze nu al zijn.

Economisch commentaar

Anticyclisch investeren in de brede welvaart van Amsterdam

Investeren is verstandig in een recessie, ook voor lokale overheden. Maar het bouwen van nieuwe woningen of kantoren heeft een onzeker rendement door de mogelijke opkomst van thuiswerken. Investeer daarom in brede welvaart om de stad aantrekkelijker te maken.

Column

Meer aandacht voor regio’s nodig in economisch beleid

De regio’s die de afgelopen jaren al moeite hadden om het groeitempo van succesvollere gebieden bij te houden, worden door de coronacrisis harder getroffen. De contrasten binnen Nederland worden daardoor nóg groter.