RaboResearch - Economisch Onderzoek

Rogier Aalders

Senior-onderzoeker

Rogier Aalders werkt bij RaboResearch Nederland als senior-onderzoeker.

Hier houdt hij zich bezig met regionaal-economisch onderzoek naar onder meer brede welvaart, de huizenmarkt, ruimtelijke relaties en regionale verschillen in economische ontwikkeling. De kennis die hieruit voortvloeit is relevant voor regionale en lokale belanghebbenden en wordt regelmatig door Rogier gepresenteerd.
Rogier studeerde Internationale Economie & Economische Geografie aan de Universiteit Utrecht.

Publicaties Rogier Aalders

Kwartaalbericht Woningmarkt Engelstalige versie

Meer verkopen en hogere woningprijzen

De Nederlandse woningmarkt blijft groeien. De komende kwartalen verwachten wij een toename van zowel het aantal woningverkopen als de woningprijs. Oorzaken o.a. dalende rente, verbeterde betaalbaarheid, weinig nieuwbouw, stijging werkgelegenheid.

Economisch commentaar

Amsterdam zorgt voor kwart Nederlandse huizenprijsstijging

Door het grote aandeel van Amsterdam in de totale Nederlandse woningmarktomzet en de huidige bijzonder hoge prijsstijgingen in de hoofdstad neemt Amsterdam bijna een kwart van de landelijke prijsstijging voor zijn rekening.

Themabericht

Regionale economische prognoses 2016 - update

Vanwege de breed gedragen economische groei in 2016 voorzien wij groei in de meeste sectoren en in alle regio’s. Verschillen in de economische structuur van regio’s leiden echter tot verschillende verwachtingen.

Economisch commentaar

Werkloosheid daalt in vrijwel alle Nederlandse regio’s

In 37 van de 40 regio’s daalde in 2015 de werkloosheid. De verschillen zijn echter groot en lang niet overal is een stijging van het aantal mensen met een baan de reden van de lagere werkloosheid.