RaboResearch - Economisch Onderzoek

Rogier Aalders

Senior-onderzoeker

Rogier Aalders werkt bij RaboResearch Nederland als senior-onderzoeker.

Hier houdt hij zich bezig met regionaal-economisch onderzoek naar onder meer brede welvaart, de huizenmarkt, ruimtelijke relaties en regionale verschillen in economische ontwikkeling. De kennis die hieruit voortvloeit is relevant voor regionale en lokale belanghebbenden en wordt regelmatig door Rogier gepresenteerd.
Rogier studeerde Internationale Economie & Economische Geografie aan de Universiteit Utrecht.

Publicaties Rogier Aalders

Economisch commentaar

De geografie van brede welvaart

Tussen regio’s bestaan aanzienlijke verschillen in brede welvaart. Daarom heeft elke regio zijn eigen opgaven. One-size-fits-all-beleid werkt dus niet; maatwerk is nodig.

Economisch commentaar

Meer gebiedspecifiek overheidsbeleid en menselijke maat nodig

De minister van Economische Zaken zou zijn of haar takenpakket moeten uitbreiden met de portefeuille ‘Brede Welvaart’ voor gerichter beleid op de maatschappelijke, sociale en economische opgaven in onze regio’s.

Special

Laat herstel brede welvaart niet weer tien jaar duren

Om het herstel van de brede welvaart niet weer tien jaar te laten duren, zijn investeringen hierin hard nodig. Het verleden wijst namelijk uit dat herstel van crises lang duurt en de eerste haarscheurtjes van de coronapandemie zijn al zichtbaar.

Themabericht

Economisch herstel verschilt sterk tussen Nederlandse regio’s

Groot-Amsterdam en Brainport Eindhoven zijn waarschijnlijk de trekkers van het economisch herstel in 2021 in Nederland. In delen van het noorden en een aantal kustregio’s is de groei lager. Wel verwachten we overal groei; een opsteker na een zwaar coronajaar.

Themabericht

Corona weegt op geluksgevoel Rotterdammers

De brede welvaart is in regio Rotterdam lager dan gemiddeld in Nederland. En net als in Nederland als geheel, zijn de eerste haarscheurtjes als gevolg van de coronacrisis zichtbaar. Op alle dimensies van brede welvaart ging Rotterdam erop achteruit.

Special

De Achterhoek: eerste tekenen van een lagere brede welvaart

De brede welvaart is in de Achterhoek hoger dan gemiddeld in Nederland. Vooral op de dimensie huisvesting, sociale contacten en veiligheid scoort de regio veel beter. Maar net als in de rest van het land, zijn de eerste haarscheurtjes in de brede welvaart zichtbaar.

Themabericht

Regionale economische veerkracht loopt sterk uiteen

Door verschillen in economische structuur en specifieke regionale omstandigheden krimpt de economie dit jaar in de ene regio meer dan in de andere. Dit komt mede door grote verschillen in veerkracht in de afgelopen zes maanden.