RaboResearch - Economisch Onderzoek

Rogier Aalders

Senior-onderzoeker

Rogier Aalders werkt bij RaboResearch Nederland als regionaal onderzoeker.

Hier houdt hij zich bezig met regionaal-economisch onderzoek voor lokale Rabobanken, gemeenten, Kamers van Koophandel en andere regionale belanghebbende partijen. De thema‚Äôs die hij onderzoekt zijn zeer divers. Voorbeelden daarvan zijn prestaties van het bedrijfsleven, toerisme & recreatie, bereikbaarheid, agrarische sector, industrie, arbeidsmarkt, duurzaamheid, het MKB en de regionaal-economische ontwikkeling in het algemeen. Rogier studeerde Internationale Economie & Economische Geografie aan de Universiteit Utrecht.

Publicaties Rogier Aalders

Themabericht

Hoge groei ten noordoosten van de Randstad in 2017

De breed gedragen economische groei in Nederland leidt tot groei in de meeste sectoren in 2017. Maar omdat de sectorale verschillen groot zijn, omdat de economische structuur van regio tot regio verschilt en gegeven de regionale economische groei in het verleden, lopen onze verwachtingen voor de regionale groei in 2017 sterk uiteen.

Column

Kleine landjes hebben grote verschillen

Nederland mag dan klein zijn, de verschillen binnen ons land zijn groot. Veel van die verschillen zie je direct, voor sommige verschillen moet je meer je best doen. Tijdens het werken aan de regionale economische prognoses voor 2017 maakte ik een klein rondje door Nederland. Als je met die bril om je heen kijkt, zie je ineens veel meer.

Kwartaalbericht Woningmarkt Engelstalige versie

Meer verkopen en hogere woningprijzen

De Nederlandse woningmarkt blijft groeien. De komende kwartalen verwachten wij een toename van zowel het aantal woningverkopen als de woningprijs. Oorzaken o.a. dalende rente, verbeterde betaalbaarheid, weinig nieuwbouw, stijging werkgelegenheid.

Economisch commentaar

Amsterdam zorgt voor kwart Nederlandse huizenprijsstijging

Door het grote aandeel van Amsterdam in de totale Nederlandse woningmarktomzet en de huidige bijzonder hoge prijsstijgingen in de hoofdstad neemt Amsterdam bijna een kwart van de landelijke prijsstijging voor zijn rekening.